voor schrijvers, vertalers & journalisten

Lira is de auteursrechtenorganisatie voor en door schrijvers, vertalers en freelance journalisten. Lira zet zich in voor een betere positie van tekstmakers. Lira beheert (collectief) auteursrechten en aanspraken en verdeelt vergoedingen onder alle tekstmakers die daar recht op hebben. Via het Lira Fonds ondersteunt Lira hun sociale en culturele positie.

Uitgelicht

Nieuwe ronde aanvragen Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken

Ook in 2022 zal het Lira Fonds vier beurzen van €37.500 euro beschikbaar stellen aan wetenschappers die een Nederlandstalig non-fictieboek willen schrijven. Na een succesvolle start van de Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken in 2021 kunnen geïnteresseerde wetenschappers nu opnieuw (individueel of als duo) een aanvraag indienen.
lees meer

Thuiskopievergoedingen voor auteurs

lees meer

Akkoord bereikt over collectieve vergoeding voor film- en tv-makers

8 februari 2021 - De afgelopen maanden hebben afsluitende onderhandelingen plaatsgevonden tussen delegaties van de PAM CBO’s en de Vereniging RODAP onder leiding van de voorzitters van PAM en RODAP in verband met het aflopen per 31 december 2019 van het Convenant. Dit Convenant, gesloten tussen partijen in 2015 met een looptijd van 5 jaar betrof de vergoedingen die worden betaald aan film- en tv-makers voor kabeldoorgifte inclusief bepaalde uitzending gemist diensten.
lees meer

Controleer uw e-books

lees meer
Lira heeft een nieuw Aansluitingscontract

Lira heeft een nieuw Aansluitingscontract

Dit jaar zal Lira haar nieuwe aansluitingscontract implementeren. Het nieuwe contract staat vanaf nu op onze website en portal. Ben je al aangesloten, dan word je in de komende periode uitgenodigd om het nieuwe contract digitaal te ondertekenen. Hiermee wordt je huidige aansluitingscontract met Lira vervangen.
lees meer

FAQ: Reprorechtvergoedingen voor vak-, wetenschappelijke en educatieve boeken en tijdschriften

Vanwege een stelselwijziging keert Lira vanaf 2020 de beschikbare reprorechtvergoedingen uit aan alle tekstauteurs van alle werken. Dus ook voor vakboeken en -tijdschriften, wetenschappelijke boeken en tijdschriften en educatieve geschriften. We hebben de meest gestelde vragen voor je op een rij gezet.
lees meer

Cruciale voorzieningen voor auteurs

lees meer
De Nederlandse Vereniging van Journalisten

De Nederlandse Vereniging van Journalisten

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) komt op voor de belangen van journalisten.
lees meer
Veel animo voor steunregelingen schrijvers en vertalers

Veel animo voor steunregelingen schrijvers en vertalers

In september hebben schrijvers, vertalers en journalisten massaal een beroep gedaan op de verschillende coronasteunregelingen voor tekstmakers. Bijna 350 aanvragen zijn vóór 1 oktober ingediend voor ondersteuning en werkbeurzen. Het onderstreept het belang om de zwaar getroffen culturele sector gericht te helpen in deze moeilijke tijden.
lees meer

Hoge Raad bevestigt uitspraak gerechtshof in kabelprocedure

2 oktober 2020 - De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in de rechtszaak die Lira in 2013 was begonnen tegen een aantal kabelaanbieders, waaronder Ziggo. Lira was de procedure gestart omdat de kabelaanbieders in 2012 waren gestopt met betaling van kabelvergoedingen voor de schrijvers.
lees meer
De Auteursbond

De Auteursbond

De Auteursbond is de beroeps- en belangenvereniging van schrijvers en vertalers in Nederland en zet zich in voor de collectieve belangen van auteurs.
lees meer