Aansluiten

Aansluiten bij Lira: samen voor een sterke schrijversorganisatie.
Ben je schrijver en wil je aanspraak kunnen maken op alle vergoedingen waarvoor je in aanmerking zou kunnen komen? Sluit je dan gratis aan bij Lira.

Als je je bij Lira aansluit, geef je ons de bevoegdheid om namens jou rechten en vergoedingsaanspraken uit te oefenen voor exploitaties waarvoor jij zelf niet, of alleen met veel moeite, een vergoeding zou kunnen incasseren.

Na aansluiting bij Lira kan je als auteur nog altijd zelf contracten sluiten, bijvoorbeeld met uitgevers om boeken uit te laten geven. Ook behouden aangesloten auteurs de vrijheid om hun eigen teksten op het internet te publiceren.

Bekijk hieronder alle voordelen van aansluiting bij Stichting Lira.

Aanbevolen door de NVJ en de Auteursbond
De belangrijkste beroepsorganisaties voor schrijvers raden aansluiting bij Lira aan.

Wat betekent aansluiten bij Lira?
Lira zorgt ervoor dat er bij collectieve exploitaties van auteursrechtelijk beschermd werk een vergoeding voor auteurs beschikbaar is en incasseert en verdeelt deze onder de rechthebbende auteurs. Door ondertekening van het aansluitingscontract geef je Lira toestemming om namens jou rechten en vergoedingsaanspraken uit te oefenen voor exploitaties waarvoor je individueel niet (of alleen met veel moeite) een vergoeding zou kunnen incasseren.

Je maakt Lira groter en sterker, want hoe meer schrijvers Lira vertegenwoordigt, hoe beter wij je belangen kunnen behartigen.

Wat betekent aansluiten bij Lira niet?
Aansluiten bij Lira betekent niet dat al je rechten wegtekent en ook niet dat je zelf geen afspraken met opdrachtgevers meer kunt maken. Je bent bijvoorbeeld vrij om contracten sluiten met uitgevers om boeken uit te laten geven, met producenten en omroepen te contracteren als scenarist of om artikelen te publiceren op je eigen website.

Nog niet aangesloten?

Sluit je nu aan en verzilver je rechten.

Waarom als auteur aansluiten?
 • Extra inkomsten
 • Collectieve onderhandelingen
 • Informatie via Lira Nieuws
 • Toegang tot Stichting Rechtshulp Auteurs
 • Toegang tot het Contractenbureau
 • Vergoedingen via zusterorganisaties
 • Toegang tot het P.C. Boutensfonds
 • Hulp en advies
 • Inspraak bij beleid Lira
 • Inspraak bij beleid Lira Fonds

Doe de check

Wil jij weten of je al aangemeld of zelfs al aangesloten bent bij Lira? 

Aanmelden bij Lira
Aansluiten bij Lira is niet verplicht als je alleen aanspraak wilt maken op de volgende vergoedingen:

 • Thuiskopie
 • Leenrecht
 • E-lending
 • Reprorecht

Meld je aan

Als je alleen aanspraak wilt maken op bepaalde vergoedingen kun je je ook aanmelden bij Lira.

Gegevens
Om eventuele voor jou gereserveerde vergoedingen te kunnen uitbetalen, hebben we wel enkele gegevens nodig. Door je bij Lira aan te melden laat je de benodigde gegevens bij ons achter. Je kunt dan geen gebruik maken van de voordelen die aansluiting bij Lira met zich meebrengt.

Veelgestelde vragen | aansluiten

Waarom zou ik mij aansluiten bij Lira?

Lira beheert collectief de rechten en aanspraken die je als individuele schrijver niet (of lastig) kunt beheren. We onderhandelen namens onze aangeslotenen over bepaalde collectieve vormen van exploitatie, zodat schrijvers op een eerlijke manier kunnen meedelen in de opbrengsten van hun werk. Hoe meer aangeslotenen hun rechten door Lira laten beheren, hoe sterker onze onderhandelingspositie. Lira wil natuurlijk geen exploitaties in de weg staan. Wel willen we dat auteurs de vergoedingen krijgen waar ze recht op hebben.

Aansluiten bij Lira biedt ook andere voordelen. Zo krijg je toegang tot belangrijke diensten via Stichting Rechtshulp Auteurs, het Contractenbureau en het P.C. Boutensfonds, blijf je via onze nieuwsbrieven op de hoogte van actuele ontwikkelingen en heb je inspraak bij het beleid van Lira en Lira Fonds.

Hoe kan ik me aansluiten bij Lira?

Klik hier om je aan te sluiten bij Lira.

Na ontvangst van je inloggegevens kun je het contract eenvoudig online invullen en digitaal ondertekenen.

Moet ik betalen voor aansluiting bij Lira?

Nee, aansluiten is gratis.

Moet ik mij aansluiten bij Lira om aanspraak te kunnen maken op vergoedingen?

Niet in alle gevallen. Aansluiting bij Lira is niet vereist om in aanmerking te komen voor de volgende vergoedingen:

 • Leenrecht
 • e-lending
 • Reprorecht
 • Thuiskopie

Ben je nog niet aangesloten?  Aansluiting bij Lira biedt ook andere voordelenZo krijg je toegang tot belangrijke diensten via Stichting Rechtshulp Auteurs, het Contractenbureau en het P.C. Boutensfonds, blijf je via onze nieuwsbrieven op de hoogte van actuele ontwikkelingen en heb je inspraak bij het beleid van Lira en Lira Fonds.

Moet ik lid zijn van een vakbond of beroepsvereniging om me aan te sluiten bij Lira?

Nee, dat hoeft niet. Aansluiting is voor alle schrijvers mogelijk, en bovendien gratis. 

Wat moet ik met al die ‘kleine lettertjes’, in de aansluitingsovereenkomst en bijlagen?

Bij het aansluitingscontract van Lira horen een bijlage en voorwaarden. Ook onze statuten en de uitkeringsreglementen maken deel uit van het contract. Het zijn inderdaad veel ‘kleine lettertjes’. Altijd goed om te lezen natuurlijk. Ter geruststelling: de beroepsorganisaties De Auteursbond en NVJ hebben alles zorgvuldig doorgenomen en met Lira besproken. Zij steunen aansluiting bij Lira van harte.

Heb ik inspraak, als ik me aansluit bij Lira? En waarover mag ik stemmen?

Ja, als aangeslotene heb je stemrecht bij de jaarlijkse vergadering. Je kunt stemmen over het beleid en de benoeming van bestuursleden. Je kunt ook zelf onderwerpen agenderen. Hoe dat werkt, staat in de statuten.


 
Kan ik mijn rechten ook nog overdragen aan mijn uitgever na het ondertekenen van het contract met Lira?

Deels wel en deels niet:

 • Alle rechten die nodig zijn om een boek uit te geven, kun je overdragen of in licentie geven aan je uitgever.
 • Je kunt je collectieve rechten die al zijn overgedragen aan Lira niet ook nog eens aan je uitgever overdragen. Volgens de wet geldt namelijk de eerste overdracht. Denk maar aan je huis, dat kun je ook niet twee keer verkopen.
Krijg ik problemen met mijn uitgever als ik me bij Lira aansluit?

Nee. Ook als je aangesloten bent bij Lira kun je nog steeds zelf afspraken maken met uitgevers en producenten over de exploitatie van je werk. We bemoeien ons niet met individuele contractafspraken. Lira is ook geen agent. We exploiteren de rechten die auteurs aan ons overdragen collectief. Het gaat altijd om vergoedingen die je niet of nauwelijks individueel kunt incasseren.

Geef ik mijn auteursrecht weg als ik het contract onderteken?

Nee, je draagt alleen die rechten en vergoedingsaanspraken over die je aankruist. De rechten die je overdraagt aan Lira zijn beperkt tot exploitatievormen waarvoor je individueel niet of heel moeilijk een vergoeding kun bedingen. De rechten die je zelf kunt uitoefenen, blijven bij jou.

Zit uw vraag er niet bij?

Contactformulier succesvol verstuurd

Contactformulier niet succesvol verstuurd