Actueel

Mededelingen en Updates

‘Zonder makers geen cultuur’

Maart 2023 - Voor de zomer wordt het voorstel tot aanscherping van de Auteurswet verwacht. Eind 2022 pleitte een diverse groep culturele makers in een brief aan Staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu voor collectieve oplossingen bij de op handen zijnde herziening van de Auteurswet.
lees meer

Vernieuw je aansluitingscontract

November 2022 - Sinds 2021 werkt Lira met een nieuw aansluitingscontract. Het oude aansluitingscontract uit 2009 is aangepast wegens veranderde wet- en regelgeving op het gebied van auteursrecht en collectief rechtenbeheer en ontwikkelingen in media en digitalisering.
lees meer

Lira Fonds wijst vier beurzen toe voor toegankelijk geschreven boeken over wetenschap

December 2021 - Het Lira Fonds heeft de namen bekendgemaakt van de eerste vier toekenningen van de Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken. Wetenschappers Lisa Becking, Ivo Nieuwenhuis, Bram Vannieuwenhuyze en recent gepromoveerde onderzoeker Anouk Zuurmond krijgen elk € 37.500 om een Nederlandstalig weten- schappelijk boek te schrijven over hun vakgebied. Dit is de eerste keer dat de Beurzenregeling uitgevoerd is.
lees meer

FAQ: Reprorechtvergoedingen voor vak-, wetenschappelijke en educatieve boeken en tijdschriften

We hebben de meest gestelde vragen voor je op een rij gezet.
lees meer

Hoge Raad bevestigt uitspraak gerechtshof in kabelprocedure

2 oktober 2020 - De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in de rechtszaak die Lira in 2013 was begonnen tegen een aantal kabelaanbieders, waaronder Ziggo. Lira was de procedure gestart omdat de kabelaanbieders in 2012 waren gestopt met betaling van kabelvergoedingen voor de schrijvers.
lees meer

Aanvraagronde 2023 Wetenschappelijke Boeken geopend

Maart 2023 - Lira Fonds stelt in 2023 opnieuw vier beurzen van €37.500 beschikbaar aan (bijna) gepromoveerde wetenschappers voor het schrijven van een Nederlandstalig populairwetenschappelijk boek. Het is het derde jaar op rij dat zij een aanvraag kunnen indienen.
lees meer

Compensatie voor jeugdboekenauteurs

November 2022 - Goed nieuws voor de makers en uitgevers van kinder- en jeugdliteratuur: het ministerie van OCW stelt eenmalig 6 miljoen euro beschikbaar ter compensatie van misgelopen leenrechtvergoedingen bij schoolbibliotheken en de Bibliotheek op school (dBos).
lees meer

Lira heeft een nieuw Aansluitingscontract

Juli 2021 - Dit jaar zal Lira haar nieuwe aansluitingscontract implementeren. Het nieuwe contract staat vanaf nu op onze website en portal. Ben je al aangesloten, dan word je in de komende periode uitgenodigd om het nieuwe contract digitaal te ondertekenen. Hiermee wordt je huidige aansluitingscontract met Lira vervangen.
lees meer

Akkoord bereikt over collectieve vergoeding voor film- en tv-makers

8 februari 2021 - De afgelopen maanden hebben afsluitende onderhandelingen plaatsgevonden tussen delegaties van de PAM CBO’s en de Vereniging RODAP onder leiding van de voorzitters van PAM en RODAP in verband met het aflopen per 31 december 2019 van het Convenant. Dit Convenant, gesloten tussen partijen in 2015 met een looptijd van 5 jaar betrof de vergoedingen die worden betaald aan film- en tv-makers voor kabeldoorgifte inclusief bepaalde uitzending gemist diensten.
lees meer

Lira keert reprorechtvergoedingen uit aan auteurs van vak-, wetenschappelijke en educatieve boeken en tijdschriften

9 juli 2020 - Auteurs van wetenschappelijke boeken en tijdschriften, vakbladen, vakboeken en educatieve geschriften hebben recht op reprorechtvergoedingen.
lees meer