Over Lira

Voor schrijvers, door schrijvers

Voor schrijvers...

De Stichting Literaire Rechten Auteurs is de auteursrechtenorganisatie voor schrijvers. We zijn er voor schrijvers in de breedste zin van het woord: boekenschrijvers en dichters, vertalers, journalisten, scenarioschrijvers, ondertitelaars, recensenten en nog veel meer…

Door schrijvers...

Lira is een stichting.

Het bestuur bestaat uit schrijvers en een onafhankelijk voorzitter en penningmeester.

Lira heeft geen winstoogmerk. Onze administratiekosten worden betaald uit een inhouding bij de uitkering.

 

 

Onze Missie

Lira beheert collectief auteursrechten en vergoedingsaanspraken van schrijvers, journalisten en vertalers. Dit zijn rechten en vergoedingsaanspraken die zij niet (of heel moeilijk) individueel kunnen uitoefenen. Lira int de vergoedingen en verdeelt deze onder de schrijvers die daar recht op hebben.

Lira zet zich in voor een betere positie van makers van tekst door uitoefening, bescherming en bevordering van auteursrechten.

Lira Fonds

Via het Lira Fonds steunt Lira organisaties en activiteiten die de sociale en culturele positie van schrijvers versterken. Daarvoor houdt Lira een percentage in op de te verdelen gelden.

Organisatie

Alle bestuursleden van Lira worden benoemd door de jaarlijks te houden vergadering van stemgerechtigde aangesloten auteurs. Een deel van de bestuursleden van Lira wordt voorgedragen door de beroepsverenigingen De Auteursbond en de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

Samenstelling bestuur

 • Felix Rottenberg, voorzitter (onafhankelijk)
 • Rien Verhoef, penningmeester (onafhankelijk)
 • Annemarie Bon, vice-voorzitter (AB)
 • Franky Ribbens, secretaris (AB)
 • René Bogaarts, lid (NVJ)
 • Atte Roskam, lid (AB)
 • Jeroen Thijssen, lid (AB)
 • Maarten van der Werf, lid (AB)

AB = Op voordracht van de Auteursbond
NVJ = Op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

Samenstelling directie

 • Hanneke Verschuur, directeur Stichting Lira
 • Vera van Buitenen, adjunct-directeur Stichting Lira
 • Jessica Haagmans, adjunct-directeur Stichting Lira

Klik hier voor de nevenfuncties van de bestuursleden en directie van Stichting Lira.

Lira koopt haar administratie-/ backoffice-activiteiten in bij Cedar BV. Dat is handig, want bij Cedar zitten ook andere auteursrechtstichtingen, in totaal zeven, en zaken als automatisering en huisvesting worden gedeeld, wat de kosten aanzienlijk drukt.

Lira is lid van VOI©E. De Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E) is de brancheorganisatie van Nederlandse collectieve beheersorganisaties (CBO’s) voor auteurs- of naburige rechten.

Voorwaarde voor het lidmaatschap van VOI©E is dat de CBO voldoet aan de criteria van het CBO-Keurmerk. Sinds 2011 voert Lira dit keurmerk. Via het CBO-Keurmerk heeft Lira zich verbonden aan de VOI©E Governance Code CBO's 2021, waaronder een meldregeling vermoeden van een misstand of integriteitsschending.

Lira valt onder het toezicht van het College van Toezicht Auteursrechten.Veelgestelde vragen | over lira

Wie is Lira?

Lira is de auteursrechtenorganisatie voor schrijvers, vertalers en freelance journalisten. Lira zet zich in voor een betere positie van makers van tekst door uitoefening, bescherming en bevordering van auteursrechten. Lira beheert (collectief) auteursrechten en vergoedingsaanspraken van schrijvers. Dit zijn rechten en vergoedingsaanspraken die zij niet (of heel moeilijk) individueel kunnen uitoefenen. Lira incasseertt de vergoedingen en verdeelt deze onder de schrijvers die daar recht op hebben. Via het Lira Fonds steunt Lira organisaties en activiteiten die de sociale en culturele positie van tekstmakers versterken.

Hoe kan ik me aansluiten bij Lira?

Klik hier om je aan te sluiten bij Lira.

Na ontvangst van je inloggegevens kun je het contract eenvoudig online invullen en digitaal ondertekenen.

Waarom zou ik me aansluiten bij Lira?

Lira beheert collectief de rechten en aanspraken die je als individuele schrijver niet (of lastig) kunt beheren. We onderhandelen namens onze aangeslotenen over bepaalde collectieve vormen van exploitatie, zodat schrijvers op een eerlijke manier kunnen meedelen in de opbrengsten van hun werk. Hoe meer aangeslotenen hun rechten door Lira laten beheren, hoe sterker onze onderhandelingspositie. Lira wil natuurlijk geen exploitaties in de weg staan. Wel willen we dat auteurs de vergoedingen krijgen waar ze recht op hebben.

Aansluiten bij Lira biedt ook andere voordelenZo krijg je toegang tot belangrijke diensten via Stichting Rechtshulp Auteurs, het Contractenbureau en het P.C. Boutensfonds, blijf je via onze nieuwsbrieven op de hoogte van actuele ontwikkelingen en heb je inspraak bij het beleid van Lira en Lira Fonds.

Moet ik betalen voor aansluiting bij Lira?

Nee, aansluiten is gratis.

Zit uw vraag er niet bij?

Contactformulier succesvol verstuurd

Contactformulier niet succesvol verstuurd