Ik ben schrijver, vertaler of bewerker van...

  • Boeken, e-books en luisterboeken
  • Artikelen en recensies in kranten en tijdschriften
  • Televisieprogramma’s, films en series
  • Ondertitels en nasynchronisatieteksten
  • (Werken in) radioprogramma’s

Welke vergoedingen keert Lira uit?

Schrijf, vertaal of bewerk je (luister)boeken of e-books? Dan kun je in aanmerking komen voor diverse vergoedingen, waaronder voor leenrecht, e-lending, thuiskopie en reprorecht. Hier is een lijst te downloaden met boeken, luisterboeken op fysieke dragers en e-books die zijn uitgeleend in 2020, 2021, 2022 en 2023. Voor deze boeken keert Lira vergoedingen uit.

 

Wat moet je doen?
Controleer regelmatig op de portal of je gegevens nog kloppen en of je boeken en e-books correct geregistreerd staan, met het juiste aandeel. Als je werk is uitgeleend, dan ontvang je vanzelf een vergoeding. Ben je schrijver of vertaler van een e-book dat is verkocht in Nederland of is uitgeleend door de online bibliotheek? Maar zie je dat e-book niet terug in Lira’s online portal? Dan kun je het werk met ISBN-nummer aan Lira opgeven via het contactformulier op de portal of per email.

Welke vergoedingen keert Lira uit?

Schrijf je artikelen of recensies in kranten of tijdschriften? Dan kun je in aanmerking komen voor diverse vergoedingen, waaronder voor leenrecht, thuiskopie, reprorecht en archiefvergoedingen.

 

Wat moet je doen?
Geef via de portal je inkomsten uit schrijfwerkzaamheden voor kranten en tijdschriften op. Controleer daarnaast regelmatig op de portal of je gegevens nog kloppen. Als je werken voorkomen in een archiefinstelling waarmee Lira een overeenkomst heeft gesloten, laat ons dit dan weten via het contactformulier op de portal of per e-mail.

Welke vergoedingen keert Lira uit?

Ben je schrijver van films, series of documentaires? Dan kun je in aanmerking komen voor een vergoeding voor Basic Media Services (BMS), doorgifte via gesloten netwerken en groeps-tv, video on demand en/of thuiskopie. Hier is een lijst te downloaden met televisieprogramma’s die zijn uitgezonden in 2020, 2021 en 2022. Voor deze programma’s keert Lira vergoedingen uit.

Wat moet je doen?
Controleer regelmatig je gegevens op de portal. Kijk of de programma’s met jouw werk erin staan, met het juiste aandeel en bevestig deze werken. Mis je iets? Dan kun je dat aangeven op de portal of melden bij Lira via het contactformulier.

 

Welke vergoedingen keert Lira uit?

Ben je audiovisueel vertaler van films en series? Dan kun je in aanmerking komen voor een audiovisuele vergoeding. Deze vergoeding bestaat voor een deel uit thuiskopievergoedingen en voor een deel uit een vergoeding voor doorgifte via gesloten netwerken en groeps-tv.

Wat moet je doen?
Geef via Lira’s webportal je productieminuten op. Controleer ook regelmatig op de portal of je gegevens nog kloppen.

Welke vergoedingen keert Lira uit?

Ben je schrijver, bewerker of vertaler van (teksten in) radioprogramma’s? Er is een vergoeding voor vooraf geschreven werken die via de radio uitgezonden worden. Denk aan hoorspelen, cabaretprogramma’s, journalistieke reportages, columns, voorgedragen gedichten en libretto’s. Je kunt dan in aanmerking komen voor een Thuiskopievergoeding.

Wat moet je doen?
Doe opgave van je werken in programma’s die zijn uitgezonden op de radio. Controleer ook regelmatig op de portal of je gegevens nog kloppen. Als je werk is uitgezonden, dan ontvang je vanzelf een vergoeding. Mis je iets? Dan kun je dat melden bij Lira via het contactformulier.

Vergoedingen

Veelgestelde vragen | auteurs

Ik ontving bericht van mijn uitgever over een stelselwijziging inzake reprorechtvergoedingen. Waar vind ik meer informatie daarover?

Vanwege een stelselwijziging zal Lira vanaf 2020 beschikbare reprorechtvergoedingen uitkeren aan alle tekstauteurs van alle werken. Dus ook voor vakboeken en -tijdschriften, wetenschappelijke boeken en tijdschriften en educatieve geschriften. Hier kun je er meer over lezen. 

Ik heb een nieuw boek geschreven. Kan ik dit opgeven bij Lira?

Ja, dat kan. Maar Lira houdt geen compleet oeuvreoverzicht bij. Dat is ook niet nodig, want alleen werken die zijn gebruikt zijn relevant voor de uitkeringen die Lira doet. Bijvoorbeeld als je film is uitgezonden op televisie of je boek is uitgeleend. Via de Lira-portal heb je altijd inzage in je gegevens. Hier staan ook alle werken die bij ons bekend zijn. Wil je je gegevens corrigeren of aanvullen? Dat kun je daar direct doen. 

Ik schrijf in loondienst. Kom ik in aanmerking voor een vergoeding van Lira?

Waarschijnlijk niet. Het auteursrecht op een werk dat in loondienst is gemaakt, rust meestal bij de werkgever. De werkgever wordt volgens de wet aangemerkt als de maker van het werk. Behalve als je hierover andere afspraken met je werkgever hebt gemaakt.

Een uitzondering is de LiteROM-vergoeding. Schrijf, vertaal of bewerk je recensies? Dan kom je ook als je in loondienst misschien in aanmerking voor een vergoeding.

Hoe geef ik een adreswijziging door?

Je kunt je adres via de portal zelf wijzigen.

Kan ik met terugwerkende kracht aanspraak maken op vergoedingen?

Vaak wel, maar natuurlijk niet onbeperkt. Lira hanteert een na-claimtermijn van 3 jaar. Daarvoor reserveren wij jaarlijks een bedrag. Maar: we kunnen natuurlijk nooit meer uitkeren dan we hebben ontvangen. Dus als de reserve niet volstaat, kan het zijn dat je minder ontvangt dan wanneer je wel op tijd opgave had gedaan.

Daarom is ons advies: dien ieder jaar op tijd je opgave in. 

Moet ik zelf opgeven welke werken van mij gebruikt zijn?

Niet altijd, maar soms wel.

  • Is je film, documentaire of televisieserie uitgezonden op televisie? Doe dan opgave van de programma’s waaraan je hebt meegeschreven.
  • Is je gedicht, hoorspel, voorstelling, documentaire of libretto op radio uitgezonden? Laat het ons weten via de portal.
  • Ben je audiovisuele vertaler, ondertitelaar of schrijver van nasynchronisatieteksten? Geef dan via de portal je productieminuten op.
  • Ben je schrijver van vakuitgaven, of van wetenschappelijke of educatieve boeken of tijdschriften? Of heb je als freelance journalist artikelen geschreven voor kranten en/of tijdschriften? Dan kun je via de portal opgave doen van je inkomsten uit schrijfwerkzaamheden.
Hoe controleert Lira de aanmeldingen voor vergoedingen?

We controleren de opgaven steekproefsgewijs. Boven een bepaald bedrag controleren we de opgaven allemaal. Dan vragen wij je om je aanmelding te onderbouwen met facturen, jaaropgaven of ander bewijsmateriaal.

Keert Lira vergoedingen uit aan erfgenamen?

Ja, Lira keert de vergoedingen na het overlijden van de oorspronkelijke auteur uit aan de erfgenamen. Daarvoor vragen we dan o.a. om een Verklaring van Erfrecht. Dat document is op te vragen bij de notaris. Het auteursrecht geldt tot 70 jaar na het overlijden van de maker. Daarna komen de werken in het publieke domein. Er is dan geen grondslag voor auteursrechtelijke vergoedingen meer.

Zit uw vraag er niet bij?

Contactformulier succesvol verstuurd

Contactformulier niet succesvol verstuurd