Statuten & Reglementen

Statuten

Statuten Stichting Lira

Repartitiereglementen

Repartitiereglement Leenrecht Geschriften
Repartitiereglement Leenrecht Multimedia
Repartitiereglement BMS (Basic Media Services)
Repartitiereglement Thuiskopie
Verdeelreglement Thuiskopie Video
Verdeelreglement Thuiskopie Audio
Verdeelreglement Thuiskopie Geschriften
Repartitiereglement Reprorecht
Repartitiereglement E-lending
Repartitiereglement Video on demand


Overige reglementen

Bestuursreglement
Directiereglement
Reglement Bestuursvergoedingen
Statuut Middelenbeheer
Reglement van de Geschillencommissie Rechthebbenden 

Het algemene beleid van Lira inzake de verdeling van de aan rechthebbenden verschuldigde bedragen en het algemene beleid inzake het gebruik van onverdeelde bedragen binnen de verschillende categorieën is opgenomen in de repartitiereglementen. Lira houdt doorgaans een percentage in ter vergoeding van de kosten voor exploitatie en verdeling en een percentage ten behoeve van sociale, culturele en educatieve doelen.

Nog niet aangesloten?

Sluit je nu aan en verzilver je rechten.