Klachten

Commentaren & Klachten

Vanzelfsprekend streven wij naar een optimale dienstverlening. Toch kan er een situatie ontstaan waarmee je niet tevreden bent. Hierdoor ontstaat mogelijk een commentaar of een klacht. Wij maken je daarom graag attent op het volgende.

Procedure voor Commentaren
Een commentaar is een melding van een rechthebbende aan Stichting Lira waaruit blijkt dat de rechthebbende het oneens is met de hoogte van door Stichting Lira uitbetaalde vergoedingen of met het ontbreken van uitbetaling van vergoedingen, of hierover vragen heeft of verzoekt om correctie van administratieve fouten.

Indien hier sprake van is, kun je je Commentaar beargumenteerd kenbaar maken. Je kunt je Commentaar per brief of via het contactformulier, onder vermelding van ‘Commentaar’ en je relatienummer indienen bij Stichting Lira.

Je Commentaar moet binnen drie maanden na het voorval dat leidde tot het ontstaan van het Commentaar worden ingediend. Binnen een maand na ontvangst van je Commentaar berichten wij je over het in behandeling nemen van het Commentaar. Binnen drie maanden na ontvangst krijg je een inhoudelijke reactie  op je Commentaar.

Indien de behandeling van je Commentaar complex is, kan Lira deze termijn verlengen tot maximaal twaalf maanden, waarover je inhoudelijk wordt geïnformeerd. We geven je dan binnen zes maanden na indiening een update over de stand van zaken.

Wanneer je niet tevreden bent met de afhandeling kun je je wenden tot het Bestuur van Stichting Lira via een reply op de eerdere e-mail . Het staat je ook vrij het alsdan ontstane geschil aanhangig te maken bij de Geschillencommissie Rechthebbenden van Stichting Lira. Dit is ook mogelijk indien je  niet tijdig een reactie van ons hebt ontvangen. Op de behandeling van geschillen door de Geschillencommissie is het Reglement van de Geschillencommissie Rechthebbenden van Stichting Lira van toepassing.

Procedure voor Klachten
Een klacht is een schriftelijke melding van een rechthebbende (niet zijnde een commentaar) aan Stichting Lira waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie.

Indien hier sprake van is, kun je je Klacht beargumenteerd kenbaar maken. Je kunt je Klacht per brief of via het contactformulier, onder vermelding van ‘Klacht’ en je relatienummer, indienen bij het Bestuur van Stichting Lira.

Je Klacht moet binnen drie maanden na het voorval dat leidde tot het ontstaan van de Klacht worden ingediend. Binnen een maand na ontvangst van je Klacht berichten wij je over het in behandeling nemen van je Klacht. Binnen drie maanden na ontvangst krijg je een inhoudelijke reactie op je Klacht. Indien de behandeling van je Klacht complex is, kan Lira deze termijn verlengen tot maximaal twaalf maanden, waarover je inhoudelijk wordt geïnformeerd. We geven je dan binnen zes maanden na indiening een update over de stand van zaken.

Wanneer je niet tevreden bent met de (wijze van) afhandeling van je Klacht kun je het alsdan ontstane geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Rechthebbenden van Lira. Dit is ook mogelijk indien je niet tijdig een reactie van ons hebt ontvangen. Op de behandeling van geschillen door de Geschillencommissie is het Reglement van de Geschillencommissie Rechthebbenden van Stichting Lira van toepassing.

 

Informatie voor gebruikers
Ben je geen auteur, maar heb je een factuur van Lira ontvangen en heb je daar vragen of opmerkingen over? Dan is de klachtenregeling voor gebruikers van toepassing.

Nog niet aangesloten?

Sluit je nu aan en verzilver je rechten.