Lira, Pictoright en de Koninklijke Bibliotheek tekenen nieuwe overeenkomst

Op 9 juli 2024 ondertekenden Lira, Pictoright en de Koninklijke Bibliotheek een nieuwe overeenkomst. Deze maakt het online zetten van kranten en tijdschriften (periodieken) mogelijk, die niet meer in de handel zijn. Het is een nationale koepelovereenkomst geworden zodat ook andere Nederlandse erfgoedinstellingen kunnen toetreden. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2025. Lira, Pictoright en de Koninklijke Bibliotheek tekenen nieuwe overeenkomst

Beeld: Jacqueline van der Kort

Auteursrecht en afspraken
Erfgoeddiensten als Delpher en DBNL bevatten veel periodieken waarin bijdragen staan waarop nog auteursrechten van freelancers berusten. In ruil voor toestemming komt voor freelance beeld- en tekstmakers een vergoeding beschikbaar of ze kunnen desgewenst gebruiken maken van een opt-out-mogelijkheid. Overigens sluit de Koninklijk Bibliotheek (KB) daarnaast ook individuele contracten met uitgevers die nog auteursrecht kunnen doen gelden.

Nieuwe koepelovereenkomst
Dit nieuwe contract is een samenvoeging en actualisering van contracten die Lira, Pictoright en de KB al hadden. Er is nu 1 contract voor alle out-of-commerce periodieken; uitgaven die nog wel auteursrechtelijk beschermd maar niet meer te koop zijn. Het nieuwe contract maakt het mogelijk om recente periodieken tot 10 jaar oud online te zetten en kent qua pagina-aantallen geen limiet. Ook geldt het contract voor alle websites en diensten, niet alleen van de KB maar ook van andere Nederlandse erfgoedinstellingen met periodieken in hun collecties, die tot de koepelovereenkomst toetreden.

Het belang van goede afspraken
De partijen vinden het belangrijk dat het auteursrecht wordt gerespecteerd en dat er dus goede afspraken met de rechthebbenden worden gemaakt. In dit kader werken Lira, Pictoright en de KB al jaren samen. Dankzij deze nieuwe koepelovereenkomst kunnen erfgoedinstellingen nog veel meer recente kranten en tijdschriften beschikbaar stellen op internet dan ze nu al doen.