Privacy & Cookies

Verwerking persoonsgegevens
Lira verwerkt persoonsgegevens van auteurs met het doel om de belangen te behartigen en te bevorderen van auteurs, mede door het beheer van (vergoedings)rechten van auteurs, en daar waar van toepassing om uitvoering te geven aan het aansluitingscontract. Onder uitvoering van het aansluitingscontract wordt mede begrepen het (doen) opnemen in een databank of koppelen van de gegevens aan de werken van auteurs en het verwerken van gegevens over auteurs en gebruikte werken zoals verstrekt door gebruikers ter voldoening aan een opgaveverplichting jegens Lira, teneinde daarmee het beheer van de rechten van de auteurs te vereenvoudigen.

Soort gegevens
Lira verwerkt de volgende persoonsgegevens: naw-gegevens, relatienummer, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, btw-id, bsn, bankrekeningnummer, thesaurisnummer, geboortedatum, overlijdensdatum, nationaliteit, gerelateerde werken, pseudoniemen, vergoedingen, rollen en de gegevens van eventuele vertegenwoordigers.

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens worden door Lira bewaard zolang als deze nodig zijn voor het behartigen van de belangen van de auteurs, het beheer van de rechten van de auteurs, de uitvoering van het aansluitingscontract of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Beveiliging
Lira heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot persoonsgegevens, de toegang is afgeschermd en de beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Inschakeling derden
Lira maakt als verwerkingsverantwoordelijke gebruik van de diensten van Cedar B.V. (verwerker) die uit naam van Lira de volledige administratie van facturering van auteursrechtelijke vergoedingen tot de verdeling onder de rechthebbende auteurs voert.

Cedar B.V. maakt voor de uitvoering van haar diensten gebruik van derden. In het geval verwerken van persoonsgegevens onderdeel uitmaakt van de dienstverlening van deze derden aan Cedar B.V. dan worden deze derden aangemerkt als subverwerkers. Incidenteel schakelt Lira zonder tussenkomst van Cedar B.V. derden in voor de uitvoering van haar diensten. Ook deze derden worden aangemerkt als subverwerkers in het geval het verwerken van persoonsgegevens onderdeel uit maakt van hun dienstverlening aan Lira.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden
Lira verstrekt persoonsgegevens aan derden voor de volgende doeleinden:

  • verstrekking van persoonsgegevens aan zusterorganisaties met het oog op de uitoefening van de rechten van auteurs.
  • verstrekking van persoonsgegevens ter onderbouwing van de vergoeding of van een vordering in een rechtszaak.
  • verstrekking van persoonsgegevens aan een bevoegde autoriteit voor het nakomen van een wettelijke verplichting van Lira.
  • verstrekking van persoonsgegevens aan het Contractenbureau, Stichting Rechtshulp Auteurs (SRA) of een andere juridische dienstverlener indien een auteur daarom verzoekt ten behoeve van juridische dienstverlening aan de auteur.
  • verstrekking van naw-gegevens aan een marktonderzoekbureau uitsluitend ten behoeve van enquêtes in het kader van onderzoek in opdracht van Lira naar de positie van de door Lira vertegenwoordigde beroepsgroep

Verstrekken persoonsgegevens aan organisaties in derde landen
Voor het uitoefenen van de rechten van auteurs en voor de uitvoering van het aansluitingscontract verstrekt Lira persoonsgegevens aan zusterorganisaties die zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd.

Cookies
Lira maakt op haar website gebruik van functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website naar uw computer worden gestuurd en worden uitgelezen door de browser bij het openen van een internetpagina. Door middel van het plaatsen van cookies kunnen internetgebruikers worden geïdentificeerd, voorkeursinstellingen behouden blijven en kan uiteenlopende informatie verzameld worden.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website van Lira goed te laten functioneren. Lira plaatst de volgende functionele cookies:
__cookiepolicy: deze cookie houdt bij of iemand de cookiepolicy heeft geaccepteerd. Deze cookie verloopt na 8.000 dagen.
__.ASPXAUTH: deze cookie houdt de username bij indien de websitegebruiker de checkbox “onthoud mijn inloggegevens” heeft aangevinkt. Deze cookie verloopt na een jaar.
__ ASP.NET_SessionId: deze cookie houdt bij of iemand is ingelogd en onder welke naam/bedrijf. Deze cookie verloopt na het sluiten van de browser.  

Analytische cookies: Google Analytics
Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van de bezoekersstromen op de website. Aan de hand van deze informatie kan Lira de website verbeteren en het gebruiksgemak verhogen. Hierbij worden zes verschillende cookies geplaatst:

Naam Opslagperiode na plaatsing of update
__utma 2 jaar
__utmb 30 minuten
__utmc gedurende de browsersessie
__utmt 10 minuten
__utmz 6 maanden
_ga 2 jaar

Tracking cookies: Hotjar

Met de cookies die door Hotjar na het inloggen op de portal van Lira op de website van Lira worden geplaatst kan Lira zien welke elementen interessant voor u zijn en hoe u navigeert op de website. Aan de hand van deze informatie kan Lira de website verbeteren en het gebruiksgemak verhogen. Hierbij worden zes verschillende cookies geplaatst: _hjClosedSurveyInvites, _hjDonePolls, _hjMinimizedPolls, _hjDoneTestersWidgets, _hjMinimizedTestersWidgets en _hjDoneSurveys, met een opslagperiode van een jaar.

Uw privacyrechten

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u Lira verzoeken om inzage in de u betreffende persoonsgegevens die Lira verwerkt. Daarnaast heeft u het om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Ook kunt u Lira verzoeken om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke en kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door Lira. Voor het uitoefenen van bovenstaande privacyrechten of voor andere vragen omtrent privacy en/of cookies kunt u via onderstaande gegevens contact opnemen met de privacy officer:

Stichting Lira
t.a.v. de Privacy Officer
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp

e-mail: privacy@lira.nl

Nog niet aangesloten?

Sluit je nu aan en verzilver je rechten.