Het aansluitingscontract

Aansluiten

Een korte achtergrond

ALS MAKER HEEFT u auteursrecht op uw werk. Dit recht ontstaat automatisch. Het auteursrecht bestaat onder meer uit exploitatierechten: het recht om uw werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. De Auteurswet geeft een auteur (als rechthebbende) dus het recht om anderen toestemming te geven zijn werk te exploiteren, vaak tegen een vergoeding. U kunt er als auteur ook voor kiezen om deze rechten door een ander voor u te laten beheren. Dit kan via een overdracht van rechten of via een licentie. Door het tekenen van het aansluitingscontract met Lira, geeft u toestemming aan Lira om de daarin opgenomen rechten te beheren. Lira stelt vervolgens de vergoedingen voor de (collectieve) exploitaties veilig. 

Lira beheert collectief de auteursrechten van schrijvers en vertalers. Door u aan te sluiten hoeft u niet individueel over een veelheid van exploitatievormen te onderhandelen. Dit kunt u aan Lira overlaten.

Wat draag ik over?

DE RECHTEN DIE u overdraagt aan Lira zijn zoveel mogelijk beperkt tot collectieve exploitatievormen waarvoor u individueel niet of heel moeilijk een vergoeding kunt bedingen.

Er is geen sprake van dat u alle rechten op al uw werk aan Lira weggeeft. Door ondertekening van dit aansluitingscontract worden alleen de rechten overgedragen die daarin expliciet genoemd worden.

Het contract bestaat uit drie delen:

I. De verplichte basisoverdracht
Hiermee worden negen auteursrechten en aanspraken overgedragen die Lira nodig heeft om gelden voor de auteurs te innen. Denk daarbij aan kabelrechten op audiovisuele werken en aan de aanspraken op leenrechtgelden.

II.De niet-exclusieve last en volmacht
Het gaat om de rechten tot uitzending van audio(-visuele) werken en digitalisering. De last en volmacht betekent dat de rechten niet overgedragen worden. De auteur blijft vanwege het niet-exclusieve karakter ook zelf bevoegd om bijv. licenties te verschaffen en kan dus kiezen of hij dit zelf wil doen of aan Lira wil overlaten.

III. Facultatieve overdracht
Auteurs kunnen zelf besluiten of zij de genoemde rechten willen overdragen aan Lira. Het gaat om ‘digitale rechten’: de beschikbaarstelling van werken via internet en het vastleggen van werken op elektronische informatiedragers.

Om de beknopte beschrijvingen op het aansluitingscontract van de juiste juridische definities te voorzien is een bijlage toegevoegd. Bij het contract en de definities in de bijlage horen voorwaarden. Deze zijn er onlosmakelijk mee verbonden. 

Heeft u een vraag, kijk dan bij de veelgestelde vragen. Wordt uw vraag niet beantwoord? Neemt u dan gerust contact op met Lira.