Kabelrechten

Kabelrechten KABELMAATSCHAPPIJEN ZOALS ZIGGO en UPC geven tegen betaling aan hun abonnees radio- en televisiezenders door, vaak ook met aanvullende diensten zoals bijvoorbeeld video-on-demand en catch-up. Daarmee wordt geld verdiend, veel geld. In 2011 bijvoorbeeld bedroeg de gezamenlijke omzet van Nederlandse kabelexploitanten met radio- en televisiepakketten bijna 1,2 miljard euro.

Auteursrechthebbenden hebben jaren terug al beargumenteerd dat kabelmaatschappijen met de doorgifte van de radio- en televisieprogramma’s auteursrechtelijk beschermd materiaal exploiteren en dat een gedeelte van de opbrengsten daarvan moet gaan naar de makers van de werken. De rechter heeft de rechthebbenden destijds in het gelijk gesteld. Vanaf 1985 hebben de kabelexploitanten dan ook kabelvergoedingen betaald aan de rechthebbenden. Lira keerde vanaf 1986 de vergoedingen voor de schrijvers uit.

Vanaf 1 oktober 2012 hebben de kabelexploitanten de betalingen aan Lira stopgezet. Lira heeft daarom een procedure tegen de grootste kabelmaatschappijen (UPC, Ziggo en Delta) aangespannen, om ook in de toekomst die vergoedingen voor de schrijvers veilig te stellen. Meer informatie hierover, leest u hier

De verdeling

LIRA KOOPT GEGEVENS waarin staat welke programma’s wanneer uitgezonden zijn en hoe lang ze duurden. Met behulp van televisiegidsen, internet en de opgaven die onze scenaristen zelf doen, achterhalen we welke aflevering precies is uitgezonden en wie er allemaal aan geschreven hebben.

Het beschikbare geld wordt verdeeld op basis van tijdsduur en de uit te keren vergoedingen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Voor elke uitzending binnen het Lira-repertoire is een bedrag per minuut beschikbaar. Als er (bijvoorbeeld) twee schrijvers aan het scenario hebben gewerkt, delen ze samen deze opbrengst. Wij gaan er automatisch van uit dat een ieder van die schrijvers dan een gelijk deel krijgt. Als dat anders moet, dan vragen wij de betrokken auteurs om gezamenlijk een andere verdeling aan te geven. Hoe de verdeling precies werkt, is na te lezen in het Repartitiereglement BMS (Basic Media Services) en het repartitiereglement kabelrechten radio met het addendum verdelingsreglement kabel radio.

Lira houdt bij de kabeluitkering 10% in ter besteding aan sociale en culturele doelen. De administratiekosten bedragen 10%, vermeerderd met 21% BTW.

We kunnen alleen maar kabelgeld verdelen onder auteurs die zich daadwerkelijk bij ons aan hebben gesloten. Wij doen ons uiterste best om de betrokken auteurs te vinden en hen alle informatie te verstrekken, zodat aansluiting snel kan geschieden en een uitkering kan plaatsvinden.