Auteursfonds Reprorecht

Aanmelden Lira Auteursfonds Reprorecht

AUTEURS VAN VAK- en wetenschappelijke boeken of tijdschriften en/of educatieve geschriften kunnen zich aanmelden voor een uitkering uit het Auteursfonds.

Eén van de belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een uitkering via het Auteursfonds, is dat uw uitgever niet deelneemt aan de reguliere uitkering (repartitie) door Stichting Reprorecht, waardoor u als auteur de reprorechtvergoedingen mis dreigt te lopen. In 2019 kunnen auteurs uitsluitend publicaties opgeven die in 2017 in Nederland gepubliceerd zijn of (wanneer zij eerder gepubliceerd zijn) waarover zij in 2017 royalties hebben ontvangen. Als u nog geen opgave heeft gedaan over de jaren 2015 en 2016, kunt u dit alsnog doen.

De lijsten met uitgeverijen die hebben meegedaan met de repartitie van Stichting Reprorecht vindt u hieronder. Als uw uitgeverij hier niet bij staat kunt u zich via de webportal aanmelden voor een uitkering uit het Auteursfonds.

Deelnemende uitgeverijen repartitie Reprorecht 2017: informatie volgt in het tweede kwartaal van 2019
Deelnemende uitgeverijen repartitie Reprorecht 2015 en 2016

De overige voorwaarden voor uitkering uit het Auteursfonds vindt u hier.

Lira Auteursfonds Reprorecht

Op grond van de Nederlandse Auteurswet betalen bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland een zogeheten reprorechtvergoeding aan Stichting Reprorecht, voor het kopiëren uit onder meer vak- en wetenschappelijke boeken en tijdschriften en educatieve geschriften. Sinds 2013 omvat de reprorechtregeling ook een licentie voor bepaalde vormen van digitaal hergebruik (zoals bijvoorbeeld e-mailen, opslaan op een computer of op intranet zetten).
Uitgevers ontvangen van Stichting Reprorecht jaarlijks een vergoeding op basis van de omzet die zij hebben behaald over opgegeven publicaties. Uitgevers in de categorieën vak, wetenschap en educatie, ontvangen ook het auteursdeel van de vergoedingen. Zij zijn verplicht om dat gedeelte door te betalen aan de betreffende auteurs.

Wanneer uitgevers niet deelnemen aan de repartitie door Stichting Reprorecht, dreigen de auteurs hun reprorechtgelden mis te lopen. Daarom is het Auteursfonds opgericht, dat wordt beheerd door Stichting Lira. Alleen schrijvers die publiceren in de categorieën vak, wetenschap en onderwijs en die géén reprorechtvergoeding via hun uitgever ontvangen, kunnen bij het fonds een claim indienen.