Digitaliseringsprojecten

ARCHIEVEN EN CULTUREEL erfgoedinstellingen hebben de laatste jaren veel tijd, moeite en geld gestoken in het digitaliseren van hun collecties. Een mooie ontwikkeling, waarmee bijvoorbeeld oude jaargangen van tijdschriften en kranten voor iedereen gemakkelijk toegankelijk worden gemaakt via internet. Maar het is voor archiefinstellingen onpraktisch, tijdverslindend en dus erg kostbaar om met duizenden freelance schrijvers en fotografen afzonderlijk individuele afspraken te maken.

Juist daarom werpt de schrijversorganisatie Lira zich op om namens vele duizenden aangesloten Nederlandse schrijvers, waaronder duizenden freelance journalisten, de voorwaarden voor het digitale hergebruik van hun werk overeen te komen. Pictoright doet datzelfde voor de duizenden bij haar aangesloten freelance fotografen. Door met Lira en Pictoright een collectieve regeling te sluiten besparen archiefinstellingen niet alleen veel tijd en geld, maar lopen ze ook niet het risico om met onverwachte claims te worden geconfronteerd. Makers zijn tegelijkertijd verzekerd van een passende vergoeding. Eind 2010 heeft de Koninklijke Bibliotheek zo’n regeling afgesloten voor hun krantenproject.

Bij de bezoeken die Lira en Pictoright in 2011 aflegden hebben wij met de archieven de collectieve regeling besproken. Op basis van de informatie die de erfgoedinstellingen ons verstrekten en met oog voor de belangen van rechthebbenden én die van de instellingen, hebben wij tarieven ontwikkeld. In deze tarieven, die specifiek zijn bedoeld voor het digitaal ontsluiten van krantenarchieven, wordt rekening gehouden met diverse factoren zoals de diversiteit van de collecties, het aandeel verweesde werken, het aandeel freelance bijdragen en de ouderdom van de kranten. Klik hier voor de tarievenlijst voor krantenarchieven.