de Thuiskopie

Thuiskopie CONSUMENTEN MOGEN VOLGENS de Auteurswet een kopie voor eigen gebruik (privé-kopie) maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Als u deze kopie maakt op een onbespeelde beeld- of geluidsdrager moet daarvoor wel een zogeheten thuiskopievergoeding betaald worden.

Op blanco dragers die consumenten aanschaffen, zit een heffing. Tot en met 2012 betrof dit CD’s, banden en DVD’s. Vanaf 1 januari 2013 is het thuiskopiestelsel uitgebreid met de belangrijkste apparaten en media waarop of waarmee consumenten kunnen kopiëren. Dit zijn naast blanco CD's en DVD's ook smartphones en andere telefoons met een MP3 functie, laptops, PC's, tablets, harddisk recorders, settopboxen, audio- en videospelers (MP3/MP4) en externe harddisks.

De heffingen worden door de fabrikanten en importeurs van deze producten betaald aan Stichting de Thuiskopie. Deze stichting verdeelt het geld vervolgens weer onder de verschillende groepen rechthebbenden. Lira keert het gedeelte uit dat bestemd is voor de schrijvers.

De verdeling van het totaal geïnde geld vindt plaats op basis van onderzoek. Er wordt gemeten hoeveel van welke soort werken gekopieerd wordt. Hoeveel muziek? Hoeveel Nederlands drama? Hoeveel hoorspelen? Aan de hand van deze metingen wordt de totale incasso procentueel verdeeld tussen de verschillende organisaties. 

De verdeling

HET DEEL VAN de Thuiskopievergoedingen dat bestemd is voor bijdragen van auteurs en freelance journalisten worden door Lira verdeeld en uitgekeerd. Hiervoor koopt Lira diverse bestandenaan die worden aangevuld met de opgaven die schrijvers jaarlijks doen.

Hoe de verdeling precies werkt, is na te lezen in de repartitie- en verdelingsreglementen: http://www.lira.nl/Over-Lira/Statuten-en-reglementen.

Lira houdt bij de thuiskopie-uitkering 10% in ter besteding aan sociale en culturele doelen. De administratiekosten bedragen 10%, vermeerderd met 21% BTW.