Reprorecht

Reprorecht
REPROGELD WORDT BETAALD door alle organisaties die een kopieermachine hebben. Op dit apparaat wordt namelijk – naast eigen documenten – ook auteursrechtelijk beschermd materiaal gekopieerd. Per kopie betaalt een bedrijf of een overheids- of onderwijs instelling een (klein) bedrag.

Elk jaar wordt een grootscheeps onderzoek verricht om te achterhalen wat er precies gekopieerd wordt. Over het algemeen zijn het vooral artikelen uit vaktijdschriften of bijvoorbeeld wetenschappelijke teksten of educatieve uitgaven die verveelvoudigd worden. Doorgaans legt men slecht sporadisch literaire boeken op het kopieerapparaat.

Lira ontvangt drie soorten Reprogelden.

Vergoeding voor kopiëren van algemene boeken

OMDAT UIT ONS genre zo weinig gekopieerd wordt, is het percentage dat Stichting Lira krijgt van deze Reprogelden vrij bescheiden. Het geld dat we ontvangen wordt toegevoegd aan de tegoeden van de leenrechtvergoeding en op die manier, gelijktijdig met de leenrecht vergoeding, verdeeld onder de auteurs.

Vergoeding voor kopiëren uit kranten

STICHTING REPRORECHT HEEFT de geïnde gelden voor kranten in het verleden uitgekeerd aan de uitgevers, die verplicht waren 50 procent van de door hen ontvangen bedragen door te betalen aan auteurs. Na verloop van tijd hebben de uitgeverijen laten weten niet in staat te zijn die gelden door te betalen aan de freelance journalisten. Met instemming van de uitgevers wordt het deel voor de schrijvende auteurs door Stichting Lira uitgekeerd. Het beschikbare bedrag verdelen wij onder de freelance journalisten volgens een verdeelsleutel op basis van onder meer de honoraria die de freelance journalist heeft ontvangen van de uitgever(s) van kranten in het desbetreffende jaar.


Vergoeding voor kopiëren uit publiekstijdschriften

IN DE CATEGORIE ‘publiekstijdschriften’ keert Stichting Reprorecht als volgt uit: 

  • 40 procent wordt uitgekeerd aan de gezamenlijke uitgevers (NUV) ten behoeve van een collectief doel
  • 20 procent wordt uitgekeerd aan het Onderwijsfonds Publiekstijdschriften, eveneens een collectief doel dat door uitgevers en journalisten gezamenlijk wordt beheerd
  • 40 procent wordt uitgekeerd aan Stichting Lira. Wij dragen zorg voor de verdere verdeling en doorbetaling aan freelance journalisten. Het beschikbare bedrag wordt ook hier verdeeld volgens een sleutel op basis van onder meer de honoraria die de freelance journalist heeft ontvangen van de uitgever(s) van publiekstijdschriften in het desbetreffende jaar.

Verdeling

HOE DE VERDELING precies werkt, is na te lezen in het Repartitiereglement Reprorecht.