Reader- en knipselregeling

STICHTING PRO INCASSEERT sinds 1998 de billijke vergoedingen voor het overnemen van korte gedeelten uit tijdschriften en dag- en opiniebladen in onderwijspublicaties, zoals readers. Stichting Lira verdeelt het voor journalisten bestemde deel van deze Readergelden. Omdat het totaal bedrag dat door deze regeling voor freelance journalisten redelijk beperkt is in omvang, loont het niet om deze gelden op titelspecificieke basis uit te keren. Lira voegt deze gelden toe aan de verdeling van de Reprogelden. Op deze manier wordt het gelijktijdig met het Reprorecht uitgekeerd aan de freelance journalisten.

Knipselgelden vloeien voort uit een collectieve vergoedingsregeling voor het hergebruik van artikelen uit kranten en bladen in (met name digitale) knipselkranten, opgezet vanuit de collectieve beheersorganisatie van uitgevers (Stichting PRO). Vanuit een apart onderdeel, PRO Clip, worden er contracten met makers en gebruikers van knipselkranten gesloten en worden er vergoedingen geïnd en verdeeld over de uitgevers van de kranten en bladen waaruit de knipsels worden gebruikt. Naast de uitgevers zijn er uiteraard ook veel freelancers die aanspraak zouden moeten kunnen maken op een deel van deze vergoedingen. Samen met de NVJ en de FLA heeft Lira de afgelopen jaren onderhandeld met de uitgevers over de verdeling van deze gelden en een aandeel voor de freelancers kunnen bedingen. Ook voor deze gelden geldt dat ze worden toegevoegd aan de verdeling van de reprogelden wegens de beperkte omvang van het totaalbedrag.