Nieuwe media

Nieuwe Media
...en digitale ontwikkelingen
NIEUWE TECHNOLOGIE EN bijbehorende digitale ontwikkelingen maakt het mogelijk dat teksten, al dan niet in gedramatiseerde vorm, snel en eenvoudig  openbaar kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld via internet. Ook kan het werk openbaar gemaakt worden op een dvd. Deze drager is een zogenaamde multimediale drager, dit houdt in dat hij verschillende soorten werken bevatten. Dat kan variëren van muziek, film, tekst, foto’s et cetera. Het is van belang dat het auteursrecht van schrijvers hier in acht wordt genomen. Een producent van dvd’s die deze wil verkopen moet daarom met veel verschillende personen afspraken maken over het gebruik van het werk.

Lira is het contactadres voor bemiddeling bij toestemming voor gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken.

Constateert u dat uw teksten gebruikt worden op multimediadragers of op het internet, zonder dat hierover met u iets is afgesproken, dan kunt u Lira vragen voor u de noodzakelijke auteursrechtelijke afspraken te maken.