LiteROM

DE OVERKOEPELENDE ORGANISATIE van openbare bibliotheken (tegenwoordig NBD Biblion BV) produceert en verspreidt sinds 1995 onder de naam LiteROM boekrecensies. Deze recensies zijn eerder verschenen in verschillende dagbladen en tijdschriften.

Aanvankelijk werd de LiteROM verspreid op een Cd-ROM, maar inmiddels is de LiteROM uitgegroeid tot een databank met recensies die via internet (abonnement) en in de Nederlandse openbare bibliotheken (gratis) te raadplegen is.

Vanzelfsprekend is voor de productie en verspreiding van de LiteROM de toestemming van rechthebbenden (auteurs en uitgevers) nodig. Door een samenwerkingsverband van auteurs en uitgevers wordt NBD Biblion BV in staat gesteld de LiteROM te exploiteren in ruil voor een redelijke financiële compensatie voor schrijvers en uitgevers.

Over de hoogte van de vergoedingen wordt periodiek onderhandeld tussen NBD Biblion BV en de rechthebbenden. Voor de bepaling van de hoogte van de tarieven is de eerste verschijningsdatum van het werk bepalend.

Vergoeding voor literaire recensies

WANNEER U LITERAIR recensent bent, dan komt u in aanmerking voor een vergoeding voor recensies van uw hand die eerder in dag-, nieuws-, weekbladen, of tijdschriften zijn verschenen en zijn toegevoegd aan de zogeheten LiteROM, een databank met literaire recensies op internet. 
Tarieven
Voor de hoogte van de tarieven is de eerste verschijningsdatum van het werk bepalend:
a. werken die zijn verschenen vóór 1 januari 1995 : € 3,63 per werk
b. werken die zijn verschenen tussen 1 januari 1995 en 1 januari 1997: € 13,61 per werk
c. werken die zijn verschenen tussen 1 januari 1997 en 1 januari 2002: € 28,36 per werk
d. werken die zijn verschenen tussen 1 januari 2002 en 1 januari 2005: € 30,00 per werk
e. werken die zijn verschenen tussen 1 januari 2005 en 1 januari 2010: € 31,50 per werk
f. werken die zijn verschenen tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015: € 33,00 per werk
g. werken die zijn verschenen tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016: € 33,33 per werk
h. werken die zijn verschenen tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2017: € 33,53 per werk
i.  werken die zijn verschenen tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018: € 33,63 per werk

Opgave doen
Stichting Lira (voor de schrijvers van de recensies) en Stichting PRO (voor de uitgevers daarvan) verzorgen de administratieve uitvoering van de LiteROM-regeling. Lira benadert de betrokken auteurs en keert de vergoedingen uit onder inhouding van 7,5% administratiekosten. 

Tussen de organisaties van rechthebbenden is afgesproken dat van het totale voor verdeling beschikbare bedrag 70% naar de auteurs zal gaan en 30% naar de uitgevers, geheel onafhankelijk van de feitelijke verblijfplaats van het recht.

Dit houdt enerzijds in dat medewerkers in loondienst toch aanspraak kunnen maken op deze vergoeding. Anderzijds ontvangt de uitgeverij voor alle door hen uitgegeven werken een vergoeding, dus ook voor de werken gemaakt door auteurs met een freelance dienstverband.

Als recensies van uw hand in de LiteROM zijn opgenomen, kunt u daarvan opgave doen via onze portal.