Rechtsbijstand

LIRA KEERT NIET alleen gelden uit, ze zet zich ook op andere terreinen in voor auteurs. Als een auteur een (dreigend) conflict heeft met zijn opdrachtgever kan hij voor een juridisch advies een beroep doen op Stichting Rechtshulp Auteurs (SRA), die door Lira samen met De Auteursbond wordt bestuurd. Hiervoor dient u wel aangesloten te zijn bij Lira of lid te zijn van De Auteursbond. Voor meer informatie en het indienen van een aanvraag kunt u terecht op de website van De Auteursbond. Het hele reglement van de SRA kunt u hier downloaden.

Een overzicht:

Het kernbegrip voor aanvragen bij de SRA is een ‘professioneel geschil’, dat wil zeggen: een conflict als auteur (en niet in een andere hoedanigheid) met een wederpartij. De SRA geeft geen adviezen over het sluiten van contracten, dat is het werkterrein van de beroepsverenigingen. De SRA ondersteunt ook geen geschillen die niet of slechts heel indirect met het auteurschap te maken hebben.

Het bestuur van de SRA vergadert maandelijks om de aanvragen aan de hand van een reglement te beoordelen. Bij een positief besluit wordt de aanvrager doorverwezen naar een aantal advocaten, met wie de stichting langdurig relaties onderhoudt. In dat geval wordt maximaal de eerste €1.000,- (plus de BTW) aan advocaatkosten voor 100% door de stichting vergoed. Indien de SRA besluit na het advies verdere acties te ondersteunen, wordt bij kosten boven de eerste €1.000,- een eigen bijdrage van 5% over het meerdere gevraagd. In de regel zullen de kosten van eenvoudige adviezen van een advocaat niet hoger dan €1.000,- zijn; in dat geval zijn zij dus voor de cliënt gratis. Blijkt de zaak wat ingewikkelder en stijgen de kosten tot meer dan €1.000,- (bijvoorbeeld door de noodzaak van een gerechtelijke procedure), dan treedt bij voortgezette steun de 5%-eigen-bijdrageregeling in werking, gerekend over de advocaatkosten.

Lira-aangeslotenen kennen boven de eerste €1.000,- daarnaast een eigen risico van €250,- dat echter kan komen te vervallen, indien zij lid worden van De Auteursbond. Tot slot: als uit een juridische actie een opbrengst voortvloeit van meer dan €4.500,-, dan geldt een terugbetalingsregeling van 10% van dat meerdere tot maximaal de bijdrage die door de SRA voor advies en procedure is betaald.