Lira stappenplan

LIRA RAADT U aan om voor gebruik van het Stappenplan eerst de informatie te lezen op de pagina 'Voordat u aan de slag gaat'.

Bij constatering van gelijkenis dient u eerst zelf te bepalen of u hiertegen actie wilt ondernemen. U kunt immers altijd beslissen om geen actie te ondernemen. Bedenk voordat u stappen onderneemt in ieder geval dat uw actie gevolgen kan hebben. De wederpartij kan namelijk ook een tegenactie jegens u ondernemen. Alvorens tot actie over te gaan, is het in veel gevallen derhalve raadzaam om een juridisch adviseur te raadplegen.

Het Stappenplan
Stap 1. Uw werk wordt aangetroffen op het internet. Wat nu?
U kunt een kopie maken van de pagina waarop uw werk is aangetroffen. Dit kan dienen als bewijs. Op uw toetsenbord bevind zich de ‘’Print Screen’’ knop (in veel gevallen rechts bovenaan). Vervolgens houdt u de control (ctrl) knop ingedrukt en de Print Screen knop. Dan gaat u naar een leeg Word document, waar u vervolgens de Control knop en de ‘V’ toets indrukt. Dan verschijnt er een kopie van de pagina. Sla deze pagina op op uw computer en vermeld ook de datum. Sla dit bijvoorbeeld op met de volgende bestandsnaam: inbreuk-naamwebsite-datum.
U kunt er nu voor kiezen om contact leggen met de inbreukmaker.

Stap 2.  De identiteit van de inbreukmaker achterhalen.
Om een correcte bronvermelding te eisen of om te eisen dat uw tekst wordt verwijderd omdat er sprake is van inbreuk kunt u een email of brief te sturen naar de eigenaar van de website. Vaak is deze niet simpel te achterhalen. Hier enkele tips om dit te vergemakkelijken:
Kijk of er een “Contact, Over ons, About us” pagina is. Anders in de Help-afdeling, of ergens onder aan de voorpagina. Deze links kunnen vaak meer informatie geven over contact gegevens.
Als de website zelf geen contact informatie geeft, dan is er een tweede mogelijkheid om via openbare ‘whois’ registers de eigenaar vast te stellen. Hierin staat, naast enkele technische gegevens, ook de eigenaar vermeld van de domeinnaam. Dit is niet altijd de daadwerkelijke gebruiker, maar deze kan wel verder helpen om de identiteit te achterhalen van degene die plagiaat of inbreuk heeft gepleegd. 
Hieronder staat hoe u via openbare registers de verantwoordelijke kunt achterhalen:
a) Stel eerst de domeinnaam vast.
Bij www.lira.nl is de domeinnaam ‘lira’. Staat er bijvoorbeeld www.lira.nl/veelgesteldevragen.html, dan is ‘lira’ nog steeds de domeinnaam.
b)  Naar de registratiesite
Nu de domeinnaam is vastgesteld kunt u navigeren naar de website waar het register te vinden is. Hier kunt u een zoekopdracht uitvoeren, dit wordt een zogenaamde ‘ whois’ genoemd.
• Voor Nederlandse domeinnamen (.nl) als extensie klik hier.
• Voor  Belgische sites (.be) klik hier.
• Voor domeinnamen die eindigen op .com, net, edu, biz, info (en meer) klik hier .
• Andere domeinen: kijk op deze verzamelpagina van de Noorse organisatie, of op de site van Uwhois.com.
c. De vermelding
Nadat de domeinnaam is ingevoerd op de registratiesite krijgt u een vermelding waarin verschillende gegevens staan. Bij de vermeldingen voor .nl sites kijkt u achter de gegevens die staan achter: Domein statushouder om te achterhalen wie de website heeft geregistreerd.
Bij de overige registratie websites maak je gebruik van de vermelding van de ‘’organisation’’ (vaak met bezoekadres), ‘’registration’’ of het ‘’administrative contact’’.
 
Wat als dit niet lukt?
Een domeinnaam biedt niet altijd voldoende informatie om de eigenaar van een website te bepalen via een ‘’whois’’ register. Dat geldt bijvoorbeeld voor websites die gemaakt zijn als onderdeel van een provider abonnement. Sommige Internet providers geven hun abonnees een beperkte hoeveelheid server ruimte om eigen websites op te maken. Deze sites zijn subdomeinen op de server van de provider. De internetklanten krijgen standaard geen eigen top level domeinnaam.
Een internetadres kan er bijvoorbeeld zo uitzien: www.upc.nl/roodkonijn123
Hier de domeinnaam ’UPC’. Het is lastig om zo de ‘eigenaar’ van deze website te achterhalen. Er zijn namelijk geen publiek toegankelijke bronnen die een abonnee van een provider kan koppelen aan een natuurlijke persoon.
Het is wel mogelijk dat de gebruikersnaam een indicatie kan geven van de naam van de eigenaar van de website. Indien een internet adres bijvoorbeeld is www.upc.nl/janjansen, dan kan de eigenaar Jan Jansen zijn. Hoe kan deze bereikt worden? De beste manier om de identiteit van de sitebeheerder vast te stellen, is een e-mail te sturen naar de gebruikersnaam. In dit geval dus janjansen@upc.nl
Wat als mijn tekst voorkomt op een weblog?
Bij weblogdiensten is het zeer lastig om de identiteit van een blogger op te sporen, omdat je vaak anoniem een blog account aan kan maken. Hetzelfde geldt voor hostingbedrijven als Geocities.com en sites waarvan de domeinnaam eindigt op .to (come.to, surf.to). Indien u besluit actie te ondernemen tegen een weblog, dan kunt u op het blog speuren naar contactgegevens of enige aanwijzingen. Ook een zoekopdracht in een zoekmachine als Google wil soms nog wel eens helpen.
Stap 3. Is de verantwoordelijke gevonden?
Indien u verwijdering wil van uw werk, dan kunt u een email of een brief sturen naar de verantwoordelijke. Hieronder staat een voorbeeldbrief. Deze kunt u aanpassen naar eigen inzicht.
·         Voorbeeldbrief 1: verzoek verwijdering inbreukmakende content
Indien u wel toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van uw tekst, maar een correcte bronvermelding ontbreekt, dan kunt u onderstaande voorbeeldbrief gebruiken. Deze brief kunt u ook sturen indien u geen verwijdering wilt eisen, maar wel een correcte bronvermelding wilt.
·         Voorbeeldbrief 2: verzoek correcte bronvermelding
Stap 4. Geen gehoor, of is de eigenaar van een website onvindbaar?
Als contact leggen met de verantwoordelijke geen effect heeft, of u kunt de eigenaar van een website niet opsporen, dan kunt u de hosting provider van de website om verwijdering vragen. Dit is het bedrijf dat ‘ruimte’ aanbiedt op het internet. Deze wordt ook vermeld in de ‘’whois’’ registers.  Een hosting provider is pas aansprakelijk als hij weet van de onrechtmatige informatie op de website, in dit geval inbreuk op uw auteursrecht, en dan niet ingrijpt. De provider hoeft dus niet zelf actief te controleren. U kunt de provider zelf benaderen om melding te maken van de inbreuk op uw auteursrecht. U dient hierbij melding te maken dat u geprobeerd heeft de inbreukmaker te achterhalen en dat dit niet gelukt is, of dat deze geen gehoor geeft. Indien u besluit de provider aan te schrijven kunt u daarom uw eventueel eerder gestuurde brieven mee zenden mee als bijlage. 
·         Voorbeeldbrief 3: verzoek provider
Hoe vind u het adres van de provider?
Providers  hebben meestal een apart e-mail adres of procedure waar dergelijke mededelingen heengestuurd moeten worden. Dit adres dient vanaf de hoofdpagina of de "Over ons / about us" pagina duidelijk te vinden te zijn.

Stap 5. De eigenaar reageert niet op uw brief?
In de voorbeeldbrieven wordt een standaardtermijn genoemd waarin actie ondernomen dient te worden door de inbreukmaker. Deze kunt u uiteraard aanpassen aan uw eigen wens. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven, dan kunt u een tweede brief sturen. Hieronder staan de voorbeeldbrieven:
·         Voorbeeldbrief 4: herinnering verwijdering inbreukmakende content
·         Voorbeeldbrief 5: herinnering correcte bronvermelding eisen
In deze brieven wordt wederom gebruik gemaakt van een standaardtermijn. Indien er na het sturen van deze brief geen reactie volgt kunt u overwegen om contact op te nemen met Lira om te kijken welke vervolgstappen er ondernomen kunnen worden. Leden van De Auteursbond kunnen juridisch advies krijgen bij hun afdeling (VvL, Netwerk Scenarioschrijvers, FreeLancers Associatie of Vereniging van Educatieve Auteurs). Bent u aangesloten bij de NVJ, en u heeft behoefte aan verdere juridische ondersteuning, neem dan contact op met de NVJ. Er zal dan samen met u gekeken worden naar een eventueel vervolg.
Tot slot
Het is aan te raden dat u op uw computer een dossier aanlegt met bewijsmateriaal. Sla daarom zorgvuldig elke brief op die u verstuurt, samen met de ‘’Print Screen’’ pagina die u dient te maken waarop uw werk te zien is.
Nogmaals: elke procedure is anders en een uitkomst is nooit te voorspellen. Dit stappenplan dient als leidraad en u bepaalt zelf de stappen die u wilt ondernemen.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit stappenplan en u bent aangesloten bij Stichting Lira, neem dan contact op.