Plagiaat geconstateerd?

Plagiaat geconstateerd? OP HET INTERNET vindt, al dan niet bewust, schending van het auteursrecht plaats. Dit wordt ook wel plagiaat of inbreuk genoemd. Dit kan variëren van het overnemen van een heel artikel op een weblog zonder bronvermelding tot het zonder toestemming publiceren van (delen) van auteursrechtelijk beschermde teksten.

Voor veel schrijvers is niet-geautoriseerde digitale door- of herplaatsing een doorn in het oog. Zij zijn niet bekend met elektronische publicaties van hun werk en als zij deze toevallig tegenkomen weten zij vaak niet hoe te reageren. Lira helpt u graag op weg wanneer u, uit eigen naam, actie wilt ondernemen tegen plagiaat en andere vormen van inbreuk.

Lira’s Stappenplan bij online inbreuk of plagiaat
BENT U EEN auteur en treft u uw auteursrechtelijk beschermde werk aan op het internet, zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven of zonder dat uw naam hierbij is vermeld? Dan kunt u, wanneer u actie wilt ondernemen, gebruik maken van het Lira Stappenplan. Het is van belang dat u zich hierbij wel realiseert dat u, wanneer u actie onderneemt, dat geheel op eigen titel en verantwoordelijkheid doet. De wederpartij kan in navolging van uw acties besluiten juridische stappen tegen u te ondernemen. Het kan in voorkomende gevallen zelfs leiden tot een gerechtelijke procedure. Alvorens tot actie over te gaan, is het in veel gevallen derhalve raadzaam om een juridisch adviseur te raadplegen.   

Het Lira Stappenplan is geschreven met grootst mogelijke zorg en dient slechts als leidraad. Dit stappenplan is geen garantie tot succes. De omstandigheden zijn in elke zaak immers anders en de uitkomst van een gerechtelijke procedure valt moeilijk te voorspellen. U beslist met andere woorden zelf hoe ver u wenst te gaan en welke (juridische) stappen u onderneemt. Lira aanvaardt dan ook op geen enkele manier aansprakelijkheid voor de gevolgen van de acties die u op grond van genoemd stappenplan onderneemt.

Klik hier voor het Stappenplan.  

Een paar belangrijke opmerkingen:

·         Het gebruik van het Lira Stappenplan is gratis, geheel vrijblijvend en voor eigen rekening en risico. Stichting Lira aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de acties die u op grond van het Lira Stappenplan besluit te ondernemen.
·         Auteurs die aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) worden expliciet gewezen op de Opsporingsdienst Plagiaat, die door het NVJ wordt aangeboden op haar website (www.nvj.nl). Auteurs die lid zijn van de FreeLancers Associatie (FLA) kunnen voor vragen en ondersteuning terecht bij mr. Annemarie van Toorn, bereikbaar via www.fla.nl.
·         Van het Lira Stappenplan maken een vijftal voorbeeldbrieven deel uit, te weten 1) verzoek verwijdering inbreukmakende content, 2) verzoek correcte bronvermelding, 3) verzoek provider, 4) herinnering verwijdering inbreukmakende content, 5) herinnering correcte bronvermelding. Bij het gebruiken van de voorbeeldbrieven dient u rekening te houden met het volgende;
·         -- De tekst van de voorbeeldbrieven dient, na downloaden, te worden aangepast aan uw situatie en eigen inzicht. U dient zelf na te kijken of u gerechtigd bent op te treden tegen inbreuk op uw auteursrechten. Heeft u met uw uitgever het modelcontract gesloten, dan heeft u daarmee uw uitgever gemachtigd op te treden namens u (art 1 lid 2 modelcontract), maar bent u daarnaast zelf gerechtigd dit te doen;
·         -- U dient de uitgever op de hoogte te stellen van de inbreuk èn van uw actie;
·         -- Heeft u geen exploitatiecontract met een uitgever en wilt u een contract sluiten met de inbreukmakende partij over verder gebruik van uw werk in de toekomst, dan kunt u gebruikmaken van het ‘Adviescontract voor digitale exploitaties’, dat door de Vereniging van Letterkundigen (VvL) wordt aangeboden via www.vvl.nu.
·         Het stappenplan is gericht op kleinschalige online inbreuk. Doel is om bewustwording van het auteursrecht op internet te bevorderen bij de gebruikers van teksten. Mocht er sprake zijn van herhaalde grootschalige commerciële inbreuk met aantoonbare schade, neemt u dan contact op met Lira. Als u bent aangesloten bij de NVJ, dan kunt u contact op nemen met de juridische afdeling van de NVJ.

Voor vrijblijvend advies of informatie kunt u, indien u bij Lira bent aangesloten, ook contact met Lira opnemen. U kunt ons in dat geval mailen of bellen naar: 023-870 0202. Als u bent aangesloten bij de NVJ en behoefte heeft aan juridisch advies, dan verwijzen wij u door naar de NVJ. Leden van de FreeLancers Associatie (FLA) kunnen terecht bij mr. Annemarie van Toorn via www.fla.nl.