Google Books

Google Books DE AMERIKAANSE BEROEPSVERENIGING van schrijvers, The Authors Guild, is in 2005 een rechtszaak begonnen tegen Google Books. Dit heeft in 2008 tot een voorlopige schikkingsovereenkomst (Google Book Settlement) geleid samen de Association of American Publishers over het digitaliseren en via een elektronische databank beschikbaar stellen van boeken. Google heeft namelijk zonder toestemming van rechthebbenden ruim 20 miljoen boeken boeken ingescand en gedigitaliseerd en gedeeltes daarvan via Google Books ter beschikking gesteld.

Er kwam veel kritiek op de settlement vanuit makers wereldwijd. Het schikkingsvoorstel is vervolgens op 22 maart 2011 door de rechtbank van New York afgewezen. Google had daarin aangedrongen op een opt-out-regeling, die het direct ingrijpen van de auteursrechthebbenden vereist wanneer zij niet willen deelnemen aan dit project. De rechter oordeelde dat een dergelijke benadering niet eerlijk is, onredelijk en ongeschikt. Partijen kregen uitstel om het schikkingsvoorstel aan te passen. Eind 2012 heeft dit geleid tot een schikking met de Association of American Publishers.

De rechtszaak van de Authors Guild tegen Google loopt echter nog steeds. De lagere rechter heeft op 14 november 2013 in deze zaak besloten dat Google door het inscannen en het openbaar maken van gedeeltes van de boeken zonder toestemming van de rechthebbenden geen inbreuk op het auteursrecht maakt, omdat er sprake is van ‘fair use’. ‘Fair use’ is een wettelijke exceptie uit de Amerikaanse auteurswet welke het mogelijk maakt om (delen van) auteursrechtelijk beschermd materiaal voor bepaalde doeleinden te gebruiken zonder dat daarvoor toestemming van de maker benodigd is.

The Authors Guild is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak. Lira zal de ontwikkelingen blijven volgen. Voor de meest recente ontwikkelingen rondom Google Book verwijzen we u graag door naar onze nieuwsberichten en ons bulletin