Freelance journalisten

Freelance Journalisten BENT U FREELANCE journalist en is uw werk gepubliceerd of uitgezonden in de afgelopen drie jaar? Doe dan nu opgave bij Lira en verdien geld.

Indien uw werk is gepubliceerd kunt u opgave doen bij Lira en aanspraak maken op reprorecht- en leenrechtvergoeding. Als uw werk (ook) is uitgezonden op televisie of radio dan kunt u aanspraak maken op kabel- en thuiskopievergoeding. Na het ontvangen van de opgave wordt deze verwerkt en de eventuele beschikbare vergoeding voor u berekend.

Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is uw werken opgeven bij Lira Nieuwswaarde. 

Opgave en uitkering

OM TE KUNNEN bepalen op welke vergoedingen (thuiskopie, kabel, leenrecht, reprorecht, reader- en/of knipselregeling) u recht hebt, dient u jaarlijks uw werken bij Lira Nieuwswaarde op te geven.

Als u al bent aangemeld of aangesloten bij Lira Nieuwswaarde kunt u dit met uw inloggegevens via de Lira webportal doen. Freelance journalisten kunnen zich gratis aansluiten bij Lira. Klik hier om alle voordelen op een rij te zien.

Wanneer wij de opgave van u en onze aangesloten rechthebbenden hebben ontvangen en verwerkt, kunnen wij bepalen over hoeveel publicaties wij de beschikbare collectieve auteursrechtenvergoedingen dienen te verdelen.

Een loket

SINDS HET SAMENGAAN van Stichting Nieuwswaarde en Stichting Lira behartigt Lira ook de belangen van freelance journalisten. De bereikte overeenkomst is op 23 januari 2009 door beide partijen getekend, met de NVJ als mede-ondertekenaar.

Hierdoor is er één loket ontstaan voor de rechten van auteurs van teksten in de breedste zin van het woord. De schrijvende en omroepjournalisten zullen als gevolg hiervan voor hun collectieve rechten door Lira worden bediend. Gedurende de komende jaren zal Lira richting de freelance journalisten zo veel mogelijk opereren onder de naam ‘Lira-Nieuwswaarde’, terwijl intussen een geleidelijk integratieproces zal worden ingezet. 

Heeft u vragen? U kunt dan een email sturen naar liranieuwswaarde@cedar.nl of bellen naar: 023-870 0204.