Schrijvers, Vertalers & Journalisten

Schrijvers, Vertalers & Journalisten LIRA BEHEERT COLLECTIEF auteursrechten van schrijvers en vertalers in Nederland. Aan elk gebruik van een literair werk zijn auteursrechten verbonden. Er dient dan ook altijd toestemming gevraagd te worden.

In het algemeen: overal waar werken van schrijvers (collectief) geëxploiteerd worden via kanalen of in vormen die niet overeengekomen zijn in de initiële opdrachtverlening tussen producent of uitgever enerzijds en de schrijver of vertaler anderzijds, daar kan Lira optreden als onderhandelingspartij.

Auteurs die zich aansluiten bij Stichting Lira versterken daarmee hun onderhandelingspositie. Door de macht van het getal (duizenden auteurs en tienduizenden literaire werken) is Stichting Lira een gerespecteerde onderhandelingspartner.

Belangenbehartiging

LIRA KEERT NIET alleen geld uit, maar zet zich ook op andere terreinen in voor auteurs.

Voor problemen met een opdrachtgever kan de aangesloten auteur een beroep doen op Stichting Rechtshulp Auteurs, die door Lira samen met De Auteursbond wordt bestuurd.

 Samen met het Netwerk Scenarioschrijvers heeft Lira in het recente verleden de Scenario-raamovereenkomst met de Publieke Omroep bevochten, een soort modelovereenkomst voor scenarioschrijvers met daarin fatsoenlijke voorwaarden. Op het ogenblik maakt Lira zich sterk voor een centrale rol in het snel groeiende aantal digitale exploitaties, omdat de individuele auteur op dat terrein onmogelijk alles bij kan houden.

In samenwerking met het Netwerk Scenarioschrijvers heeft Lira ook het Contractenbureau opgericht. Dit bureau voert voor een groeiende groep schrijvers individuele onderhandelingen met tv-, film- en toneelproducenten. De ervaren onderhandelaars van het Contractenbureau weten vrijwel altijd betere voorwaarden te bedingen en hogere vergoedingen te realiseren. Bovendien krijgt een aangeslotene toegang tot vele extra vormen van dienstverlening, bijvoorbeeld ondersteuning bij contractonderhandelingen door het Contractenbureau, rechtsbijstand door Stichting Rechtshulp Auteurs, advies bij juridische vragen, hulp bij inbreuk op internet en nog veel meer.