Wat doet Lira

LIRA IS DE auteursrechtenorganisatie voor schrijvers, vertalers en freelance journalisten (of hun erfgenamen). Lira zet zich in voor een betere positie van makers van tekst door uitoefening, bescherming en bevordering van auteursrechten.

Lira beheert (collectief) auteursrechten van schrijvers en verdeelt vergoedingen onder alle tekstmakers die daar recht op hebben. Via het Lira Fonds steunt Lira organisaties en activiteiten die de sociale en culturele positie van tekstmakers versterken.

Duizenden auteurs hebben zich aangesloten bij Lira. Daarnaast hebben wij met alle relevante landen in de wereld wederkerigheidscontracten gesloten. Zij vertegenwoordigen onze auteurs in hun landen, en wij de bij hen aangesloten auteurs in Nederland.

Als gezaghebbende, auteursrechtelijke belangenbehartiger met meer dan tienduizend aangesloten auteurs is Lira transparant, flexibel, betrokken en servicegericht. Voor Lira staat het belang van de rechthebbenden centraal.