Gesloten Netwerken/TV Vertoning

Gezamenlijk tarief LIRA, VEVAM en Pictoright voor Gesloten Netwerken en Openbare TV vertoning

DE OPENBAARMAKING DOOR middel van de doorgifte van televisiezenders via gesloten netwerken (zoals de televisie aansluitingen in hotelkamers, vakantiehuizen, e.d.) en de vertoning van televisieprogramma’s aan groepen in gemeenschappelijke ruimten (TV beelden vertoning op scherm in hotellobby, café, buurthuis, e.d.), kwalificeert zich als ‘mededeling aan het publiek’ zoals bedoeld in de Auteurswet. Voor dit gebruik moet een licentie van (auteurs)rechthebbenden worden verkregen c.q. een wettelijke vergoeding voor de hoofdmakers van filmwerken collectief worden afgedragen.

LIRA, VEVAM en Pictoright treffen voor genoemd gebruik van werken van de door hen vertegenwoordigde makers regelingen op basis van in beheer gegeven of overgedragen auteursrechten c.q. de wettelijke vergoedingsaanspraken van filmmakers ex artikel 45d Aw.

Daarbij hanteren LIRA, VEVAM en Pictoright het volgende gezamenlijke tarief (excl. BTW): 

Doorgifte gesloten netwerken:     €   12,-  per aansluiting per jaar
TV vertoning:                                € 120,-  per TV/scherm per jaar