Bureau

DE UITVOERING WORDT verzorgd door CEDAR B.V.

Hanneke Verschuur, directeur Stichting Lira
Vera van Buitenen, adjunct-directeur Stichting Lira

Nevenfuncties van de directie Lira:

Hanneke Verschuur
  • Bestuurslid vereniging VOI©E                                                               onbezoldigd
  • Bestuurslid Stichting Reprorecht                                                           onbezoldigd 
  • Bestuurslid Stichting Leenrecht                                                             onbezoldigd     
  • Vicevoorzitter van de sectie Geschriften van de Stichting Leenrecht    onbezoldigd
  • Voorzitter van de sectie Multimedia van de Stichting Leenrecht           onbezoldigd
  • Penningmeester Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen        onbezoldigd