Organisatie

LIRA IS IN 1986 opgericht door de Vereniging van Letterkundigen (VvL), inmiddels onderdeel van De Auteursbond. Hoewel Lira een stichting is, worden alle bestuursleden benoemd door de jaarlijks te houden vergadering van aangesloten auteurs. Een deel van de nieuwe bestuursleden van Lira wordt voorgedragen door de beroepsvereniging De Auteursbond.

Stichting Lira heeft zelf geen personeel in dienst, maar koopt haar administratie-/ backoffice-activiteiten in bij Cedar BV. Dat is handig, want bij Cedar zitten ook andere auteursrechtstichtingen, in totaal zes, en zaken als automatisering en huisvesting worden gedeeld, wat de kosten aanzienlijk drukt.

Is Lira overheid?

WIJ ZIJN WELISWAAR een non-profitorganisatie, maar wij worden niet aangestuurd door een ministerie of andere overheid. Als verdeelorganisatie zijn wij nauw betrokken bij de uitvoering van een aantal wettelijke regelingen, zonder zelf een overheidsorgaan te worden. Lira is een zichzelf besturende stichting. Een organisatie van schrijvers, bestuurd door schrijvers, die zich geheel ten dienste stelt van schrijvers.

In maart 2012 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aanvaard voor een breder en sterker toezicht op collectieve beheersorganisaties (cbo’s). Op 1 juli 2013 is de wet in werking getreden. Sinds die datum valt Lira onder het toezicht van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA).