Actualiteiten

Persbericht: Monitor Freelancers en Media 2018

20 juni 2019 - Freelance (foto)journalisten in de regio verdienen minder dan minimumloon

Freelance (foto)journalisten verdienden met hun werk voor de regionale titels of huis-aan-huisbladen van de twee grootste mediaorganisaties in 2018 minder dan het wettelijk minimumloon. Freelance (foto)journalisten bij landelijke dagbladen verdienen meer, maar ook hier zijn de uurtarieven te laag. Opdrachtgevers buiten de journalistiek betalen beter. Dit blijkt uit de ‘Monitor Freelancers en Media 2018’, een mediabreed brancheonderzoek dat donderdag 20 juni in Nieuwspoort wordt gepresenteerd. Per opdracht krijgt de freelance (foto)journalist nu ruim tien procent minder dan vier jaar geleden, per foto zelfs 20 procent minder. Bij De Persgroep en het Mediahuis - de grootste opdrachtgevers en samen goed voor 85 procent van de Nederlandse dagbladen - daalden vorig jaar de freelance tarieven. De kloof tussen het gemiddelde jaarinkomen van journalisten in vast dienstverband (gemiddeld 60.000 euro per jaar) en freelance (foto)journalisten (24.300 euro) neemt toe.

Download hier het onderzoeksrapport Monitor Freelancers en Media 2018

Profiel gemiddelde freelancer in de Monitor
De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan het onderzoek is 51 jaar. De mediafreelancers hebben zo’n 17 jaar werkervaring en zijn bijna allemaal hoogopgeleid met een HBO-opleiding of hoger. Ze werken gemiddeld 35 uur per week, maar krijgen ongeveer 22 uur per week betaald. De orderportefeuille is voor een iets langere duur met werk gevuld, 4,6 maanden tegenover 4,5 in 2017. De mediafreelancers die hebben meegedaan aan het onderzoek zijn vooral schrijvende journalisten, schrijvers en fotografen.

Uurtarief stijgt, opdrachttarief daalt
Een deel van de mediafreelancers profiteert enigszins van de economische groei. Er werden meer gewerkte uren betaald en het jaarinkomen nam iets toe van € 23.400 in 2017 tot € 24.300 in 2018. De gemiddelde uurtarieven stegen licht van ruim € 58 in 2017 tot ruim € 62 in 2018. Ook is het tarief per foto gestegen tot iets meer dan € 64 per foto. Tot zover het goede nieuws, want per opdracht werd er in 2018 juist minder betaald: € 522, tegenover € 529 in 2017. En dat terwijl de meeste freelancers nog altijd per opdracht worden betaald (70%) tegenover 55 procent per uur. Ook daalden de tarieven per pagina (-10%) en het online gebruik van werk (-11%). Kijkend naar de indexcijfers van de afgelopen vijf jaar dan blijken de betalingen per woord (94%), per opdracht (89%), per pagina (79%) en per foto (78%) ver onder het niveau van 2014 te liggen, met als positieve uitzonderingen betaling per uur (102%) en betaling per online gebruik van werk (in 2018 113%, maar in 2017: 125%).

Volgens de onderzoekers onderhandelt één op de vijf freelancers niet met opdrachtgevers over tarieven. Degenen die wel onderhandelen, zijn slechts in de helft van de gevallen tevreden met de uitkomst. Van de specifieke groepen freelancers krijgen journalistieke beroepsoefenaars (schrijvende journalisten en fotojournalisten) minder betaald dan andere mediafreelancers (schrijvers, fotografen en anderen). Waar de schrijvende journalisten in uurtarief zijn gedaald, zijn de niet-journalistiek schrijvende freelancers er in uurtarief op vooruit gegaan.

Regionale titels en huis-aan-huisbladen De Persgroep en Mediahuis
Freelance (foto)journalisten die werken voor regionale titels of huis-aan-huis bladen verdienen minder dan het minimumloon van € 10,36 per uur. Zo betalen de regionale titels van De Telegraaf gemiddeld € 9,- per uur, de regionale titels van De Persgroep € 7,-per uur en de huis-aan-huis bladen van De Persgroep € 5,75 per uur. Gemiddeld wordt bij de regionale bladen van De Persgroep bijna 5 uur aan een opdracht gewerkt. De twee grootste mediaorganisaties De Persgroep en het Mediahuis verlaagden in 2018 hun fototarieven en betaalden fotojournalisten respectievelijk € 28 per foto bij de regionale bladen van De Persgroep (in 2017: € 35); en € 36 per foto bij de regionale bladen van De Telegraaf (in 2017: € 43). Het aantal uur dat in een foto-opdracht wordt geïnvesteerd is ruim 4 uur. Dit aantal uur verschilt niet met de landelijke mediatitels.  

Tarief per mediatitel
In 2018 werd gemiddeld € 520 per opdracht betaald, dat was in 2017 € 530. Schrijvende freelance journalisten zijn het beste af bij één van de tijdschriften, dagbladen betalen aanzienlijk minder dan tijdschriften. Gemiddeld besteden freelancers die werken voor tijdschriften of een landelijk dagblad elf uur aan een opdracht. Freelancers die werken voor een regionale titel werken gemiddeld vijf uur aan een opdracht. Deze uurtarieven blijven ver achter bij de uurtarieven die een ervaren (foto)journalist in vast dienstverband verdient per uur, namelijk € 60 per uur (inclusief werkgeverslasten).

Per mediatitel is het tarief per opdracht gemiddeld:
 • Libelle € 600 (€54,54 per uur)
 • Vrij Nederland € 587 (€53,36 per uur)
 • Margriet € 568 (€51,63 per uur)
 • De Volkskrant € 320 (€29,09 per uur)
 • Trouw € 281 (€25,54 per uur)
 • AD € 213 (€19,36 per uur)
 • Het Parool € 175 (€15,90 per uur)
 • De Persgroep (regionaal) € 92 (€18,40 per uur)
 • Telegraaf (regionaal) € 75 (€15 per uur)
In 2018 werd per foto gemiddeld € 64 betaald, dat was in 2017 € 51 in 2016 € 67. De landelijke dagbladen betalen duidelijk beter dan de regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen. Opvallend is dat er ongeacht de mediatitel – of het nu om regionale of landelijke dagbladen gaat – fotojournalisten gemiddeld vier uur aan een opdracht besteden.

Per mediatitel is het tarief per foto gemiddeld:
 • Trouw €100 (€25 per uur)
 • De Telegraaf € 62 (€15,50 per uur)
 • De Volkskrant € 59 (€14,75 per uur)
 • AD € 56 (€14 per uur)
 • De Telegraaf (regionaal) € 36 (€9 per uur)
 • De Persgroep (regionaal) € 28 (€7 euro per uur)
 • De Persgroep (h-a-h) € 23 (€5,75 per uur)
Auteursrechten
Een meerderheid van de respondenten (60%) exploiteert zijn individuele auteursrechten zelf. Ruim de helft zegt de meeste afspraken schriftelijk vast te leggen. Een kwart maakt afspraken met opdrachtgevers voor het hergebruik van werk en een even hoog percentage maakt afspraken voor een bepaalde duur. Toch onderhandelt deze groep iets minder over hun auteursrechten dan in 2015: 80 tegenover 85 procent. Van de 15 tot 20 procent respondenten die niet onderhandelt over auteursrechten zegt een meerderheid dat er sprake is van een standaardcontract. Ook zegt een vijfde niet te dúrven onderhandelen. Dit percentage nam in 2018 zelfs toe met 5 procent ten opzichte van 2017.

83% van de respondenten is voor collectieve auteursrechten aangesloten bij collectieve beheersorganisaties Lira en/of Pictoright. Verder blijkt dat slechts 5% van de respondenten niet bekend is met deze organisaties.  

Pensioen en arbeidsongeschiktheid
Ook in 2018 is een meerderheid van de freelancers niet in staat geld te reserveren voor pensioen, ziekte of arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Bijna twee derde van de mediafreelancers heeft geen verzekering tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ongeveer 45 procent (was 40%) spaart niet voor de oude dag en 90 procent heeft zich niet verzekerd tegen werkloosheid.  

Vier op de tien kan niet rondkomen
Net als vorig jaar zegt vier op de tien freelance (foto)journalisten amper tot niet rond te kunnen komen van hun werk. Vier op de tien freelancers is aangewezen op het inkomen van de partner. Voor een gezonde uitvoering van het (foto)journalistieke beroep zijn investeringen, opleiding en verzekeringen nodig zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen. De onderzoekers concluderen dat met de huidige tarieven, met name in de regio, het voor een groot deel van de freelancers onmogelijk is om een gezonde praktijk op te zetten.

Jaarlijks onderzoek ‘Monitor Freelancers en Media 2018’
Het jaarlijkse onderzoek ‘Monitor Freelancers en Media 2018’ is in opdracht van de vakorganisaties NVJ, NVF, Auteursbond, DuPho en door de collectieve beheersorganisaties Lira en Pictoright uitgevoerd door Henk Vinken en Hans Mariën van onderzoeksbureau HTH Research. De resultaten worden op donderdag 20 juni bekendgemaakt tijdens een hoorzitting in Nieuwspoort. Aan het onderzoek namen 829 freelance (foto)journalisten, schrijvers, en fotografen deel.  

Reacties
NVJ – Rosa García López: ‘De waakhonden van de democratie in de regio verdienen minder dan het minimumtarief. Met dit soort tarieven is het ondoenlijk om onafhankelijk en nauwgezet werk te leveren. Om hun werk goed te kunnen uitvoeren, wil de NVJ van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ruimte om collectief afspraken te maken voor freelance (foto)journalisten in de regio. De NVJ moet nu al stappen kunnen zetten om de positie van met name deze freelancers te verbeteren. Hier dient ze de ruimte voor te krijgen van ACM en SZW. ’

Auteursbond – Miro Lucassen: ‘Journalistiek mag beginnen als een roeping, maar het is ook een beroep om de huur en de bakker te betalen. Wanneer het niet meer mogelijk is om met dit werk een bestaan op te bouwen, stappen journalisten eruit en gaat een belangrijke maatschappelijke functie verloren. De markt voor journalistieke arbeid is uit balans doordat zelfstandigen geen onderhandelingsmacht hebben. Het is de hoogste tijd om de blokkades op gezamenlijk onderhandelen te doorbreken.’  
Vacature beleidsmedewerker Stichting Lira

6 juni 2019 - Vacature voor een taalvaardige beleidsmaker met overtuigingskracht (32-38 uur per week)

In het kort
Heb jij een opleiding met een bedrijfskundige en/of juridische achtergrond op minimaal HBO niveau gevolgd? Ben je op zoek naar een afwisselende, uitdagende baan met inhoud? Heb je drie jaar relevante (beleidsondersteunende) werkervaring? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Functie

Context
Het betreft een beleidsgerichte functie in een politieke omgeving. In het sterk veranderende digitale landschap vinden steeds meer vormen van exploitatie van auteursrechtelijk beschermd werk plaats. Stichting Lira vertegenwoordigt hierbij de belangen van schrijvers, vertalers en journalisten, waarbij het uitgangspunt is dat Lira opkomt voor een rechtvaardige vergoeding voor tekstmakers.

Omschrijving
De beleidsmedewerker initieert, voert uit en ondersteunt actief het beleid bij Lira’s antwoord op nieuwe exploitaties en het borgen van bestaande. Het team bestaat uit de directeur en adjunct directeur van Stichting Lira en een collega beleidsmedewerker. Met hen is een nauwe samenwerking, waarbij de beleidsmedewerker zeer zelfstandig functioneert.

Werkzaamheden

 • Het beleidsmatig optimaliseren van de incassomogelijkheden, in binnen- en buitenland, en de verdeling van de geïncasseerde gelden aan tekstmakers;
 • Het onderhandelen met gebruikers en licentiehouders van auteursrechtelijk beschermde werken;
 • Het (aan de hand van rapportages) analyseren van de uitgevoerde uitkeringen;
 • Het afstemmen van de werkzaamheden met backoffice en de ondersteunde stafafdelingen;
 • Het begeleiden en coördineren van onderzoeken naar gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal;
 • Algemene (beleids-) initiërende en ondersteunende werkzaamheden;
 • Communicatie: het verbeteren en optimaliseren van Lira’s externe communicatie, waaronder de website, de webportal en social media, maar ook het behandelen van vragen van relaties.

Functie-eisen

 • Opleiding met een bedrijfskundige en/of juridische achtergrond op minimaal HBO niveau;
 • Werkervaring in een beleidsmatige functie (bij voorkeur 3 jaar of langer) waarin complexe administratieve processen een belangrijke rol spelen;
 • Ervaring met het voorbereiden en schrijven van beleidsnotities;
 • Ervaring met het opzetten en/of begeleiden van een project of ervaring met projectmatig werken;
 • Je bent analytisch en hebt cijfermatig inzicht;
 • Ervaring in externe gerichte communicatie/PR werkzaamheden is een pré;
 • Kennis van het auteursrecht en affiniteit met creatieve makers is een pré.

Stichting Lira
Lira is de auteursrechtenorganisatie voor schrijvers, vertalers en freelance journalisten.

Lira zet zich in voor een betere positie van makers van tekst door uitoefening, bescherming en bevordering van auteursrechten. Lira beheert (collectief) rechten van schrijvers en verdeelt vergoedingen onder tekstmakers. Via het Lira Fonds steunt Lira organisaties en activiteiten die de sociale en culturele positie van tekstmakers versterken.

Cedar
Cedar is de serviceorganisatie van zeven auteursrecht-stichtingen: Leenrecht, Lira, PRO, UvO, Reprorecht, Thuiskopie en VEVAM. Cedar fungeert als de backoffice en de frontoffice van deze stichtingen: voert uit hun naam de volledige administratie van inning tot verdeling van vergoedingen. Cedar faciliteert de stichting-besturen bij hun beleidsvoorbereiding: financieel, juridisch, informatietechnologie, marketing en communicatie.

Cedar biedt:
Dienstverband/uren: in eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor de duur van ca. 1 jaar voor 32 tot 38 uur per week.

Salaris: € 2.642 – € 3.507 bruto per maand op ft-basis afhankelijk van opleiding/ervaring

Arbeidsvoorwaarden: 29 vakantiedagen, flexibele werktijden, goede pensioenregeling, mogelijkheid tot het kopen van extra vrije dagen, vergoeding woon- werkverkeer (indien reisafstand woon-werk > 10 km), tegemoetkoming in de kosten voor aanvullende ziektekostenverzekering.

Daarnaast hebben wij een informele en collegiale bedrijfscultuur.

Interesse?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opgenomen met Hanneke Verschuur, directeur Stichting Lira: 023-7997016 – hanneke.verschuur@cedar.nl.

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Dana van der Zwan, P&O Cedar: 023 7997035 – Dana.Van.Der.Zwan@Cedar.nl

Procedure
In principe worden er 2 gespreksrondes gehouden.

Je sollicitatie en motivatie stuur je naar: P&O@Cedar.nl

Website Lira Fonds geheel vernieuwd!

11 maart 2019 -

Met ingang van 11 maart is de website van het Lira Fonds geheel vernieuwd. Lees verder

Gerechtshof doet uitspraak in kabelprocedure

13 november 2018 -

Het Gerechtshof Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in de rechtszaak die LIRA in 2013 heeft aangespannen tegen ZIGGO en een aantal andere kabelexploitanten, nadat deze in 2012 gestopt waren met het betalen van de zogenaamde kabelvergoedingen ten behoeve van de door LIRA vertegenwoordigde (scenario)schrijvers.

Eerder had het Gerechtshof in een tussenarrest al bepaald dat het wettelijke vermoeden van overdracht van rechten aan de producent de overdacht van dezelfde rechten aan LIRA door de scenarioschrijvers doorkruist. Er was in dit tussenarrest echter nog een aantal punten onbeslist gebleven. Daarover is met de uitspraak van vandaag eindelijk duidelijkheid gekomen.

Zo was het in het verleden niet ongebruikelijk dat scenarioschrijvers in hun contracten met producenten een zogenaamd ‘LIRA-beding’ opnamen, waarbij het recht om een kabelvergoeding via LIRA te claimen werd voorbehouden. Het Hof oordeelt nu dat in die gevallen de aanspraken van LIRA op een vergoeding overeind blijven en veroordeelt Ziggo c.s. tot het vergoeden van de schade ten gevolge van het zonder toestemming van LIRA openbaar maken van de betreffende filmwerken. Voor werken zonder een LIRA-beding had het Hof in het tussenarrest al bepaald dat LIRA geen vergoeding bij ZIGGO kan innen. Overigens betekent dat volgens het Hof niet dat hiervoor geen billijke vergoeding aan de filmmakers hoeft te worden betaald. Daar moeten de producenten van die filmwerken dan maar voor aangesproken worden, aldus het Hof. 

Daarnaast stelt het Hof nu vast dat LIRA op grond van haar aansluitingscontract de rechten van andere makers dan scenaristen vertegenwoordigt, zoals schrijvers van verfilmde boeken, cabaretiers, ondertitelaars, schrijvers van nasynchronisatieteksten, hoorspelschrijvers en overige radiomakers. Het Hof beslist dat de kabelexploitanten ook voor die makers (schade)vergoedingen moeten betalen.

Ook heeft het Hof bepaald dat LIRA bevoegd is om, op basis van met buitenlandse zusterorganisaties gesloten wederkerigheidscontracten, onder dezelfde voorwaarden buitenlandse film-, televisie- en radiomakers te vertegenwoordigen en namens hen (schade)vergoedingen van de kabelexploitanten te verlangen.

Voor de vaststelling van de precieze omvang van de schade wegens het niet betalen van de licentievergoedingen aan LIRA verwijst het Hof naar een aparte ‘schadestaatprocedure’.

Gelukkig ontvangen de scenarioschrijvers sinds 2015 wel weer een vergoeding van de kabelexploitanten, op basis van nieuw ingevoerde wetgeving die de belangen van filmmakers in dit verband beschermt. De afspraken met de kabelexploitanten voorzien echter nog niet in een vergoeding voor de overige door LIRA vertegenwoordigde makers. Ook wordt er nog niet betaald voor alle televisiekanalen die door kabelaars worden doorgegeven. Voor al deze aanspraken zullen de kabelexploitanten dus alsnog een regeling met LIRA moeten treffen.

Tot slot is LIRA verheugd met de bevestiging die het Hof geeft dat, mede in het licht van de door de wetgever uitdrukkelijk wenselijk geachte rol van cbo’s, moet worden aanvaard en rechtmatig geacht dat LIRA aansluitingscontracten met makers sluit, waarin rechten aan LIRA worden overgedragen.

E-lending Convenant getekend

3 oktober 2018 - Makers kunnen voortaan rekenen op een vergoeding voor het uitlenen van hun e-books

Vandaag heeft Lira samen met het ministerie van OCW, de Koninklijke Bibliotheek (KB), de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), de Groep Algemene Uitgevers (GAU), de Auteursbond en Pictoright een convenant getekend waardoor de makers voortaan kunnen rekenen op een vergoeding voor het uitlenen van hun e-books

 De Rijksoverheid zegt hierover in een op haar website geplaatst nieuwsbericht dat Nederlandstalige e-books van Nederlandse uitgevers voortaan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een jaar, beschikbaar zijn voor bibliotheekleden. Ook krijgen auteurs, vertalers en beeldmakers zekerheid over de betaling bij uitlening van hun e-book. Dit was niet altijd het geval.

Door de afspraken komen er meer titels, meer actuele titels en meer titels voor de jeugd beschikbaar. Op dit moment telt de Online Bibliotheek 21.000 e-books, van de in totaal circa 35.000 titels. De verwachting is dat dit aantal groeit naar 27.000 e-books eind volgend jaar.


Eerlijke beloning
Minister Van Engelshoven is zeer te spreken over de afspraken. Niet alleen omdat er nu meer titels beschikbaar komen, maar ook omdat de makers voortaan kunnen rekenen op een vergoeding: “We weten dat het in de cultuursector voor velen, een enkele uitzondering daargelaten, nooit een vetpot is geweest. Als je schrijver, vertaler of beeldmaker bent, moet je ook gewoon eerlijk beloond worden naar werken.”

Auteurs, vertalers en beeldmakers worden voortaan per uitlening betaald. De opbrengst wordt 50/50 verdeeld tussen de uitgever en de auteur, vertaler of beeldmaker. Voor de uitvoering maakt minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) budget beschikbaar dat oploopt tot €3 miljoen in 2021. Een groot gedeelte hiervan komt rechtstreeks ten goede aan de makers.

De nieuwe afspraken in het convenant e-lending gelden vanaf 1 januari 2019.

In één klap een betere onderhandelingspositie?

30 januari 2018 - Nieuwspoort - 1 februari: Hoorzitting Collectief Onderhandelen

Onder de noemer ‘Ik ga het wettelijk regelen’ vindt op donderdag 1 februari in Nieuwspoort de hoorzitting Collectief Onderhandelen plaats rondom de uitkomsten van het jaarlijkse brancheonderzoek naar de onderhandelingspositie van freelancers.


De NVJ en NVF organiseren de hoorzitting bestaande uit een programma van presentaties en workshops in samenwerking met de Auteursbond, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO), Kunstenbond DAMD, Dutch Photographers (DuPho), Lira en Pictoright.

Een doorbraak voor zzp’ers
Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, is voortvarend aan de slag gegaan en wil collectief onderhandelen in de creatieve sector mogelijk maken. Ze gaat het ‘wettelijk regelen’. Mocht dit haar lukken dan betekent dit een doorbraak voor zzp’ers die in één klap een betere onderhandelingspositie krijgen. Hoeveel steun heeft zij van andere politici?

Politici kunnen het falen van de markt aanpakken door adviestarieven toe te staan en collectief onderhandelen mogelijk te maken. Maar willen ze dat ook? Politici worden aan de tand gevoeld door Max van Weezel, een van de bekendste politieke journalisten in Nederland. Dit alles na presentatie van het jaarlijkse brancheonderzoek ‘Monitor Freelancers en Media 2017’.

De onderhandelingspositie van freelance makers
Kernonderwerpen van de 'Pyrrhula Monitor Freelancers en Media 2017' zijn de tarieven, auteursrechten en onderhandelingsruimte van freelancers die voor de media werken. Deze monitor wil een vinger aan de pols houden en zien hoe tarieven en vergoedingen zich ontwikkelen en of de onderhandelingspositie van freelance makers is toe- of afgenomen. Net als in 2016 zoomen we ook nu extra in op de tarieven die de grotere mediaorganisaties betalen aan freelance makers.

Meer informatie over programma en aanmelden

Kees Holierhoek Scenarioprijs 2017 uitgereikt aan Franky Ribbens voor Hollands Hoop

3 november 2017 - Winnaar Kees Holierhoek Scenarioprijs 2017 bekend

Vanmiddag is de Kees Holierhoek Scenarioprijs uitgereikt aan Franky Ribbens voor het scenario van de televisieserie Hollands Hoop, seizoen 1. Deze vakprijs, voorheen bekend onder de naam Lira Scenarioprijs, wordt om de twee jaar uitgereikt aan de scenarioschrijver van het beste oorspronkelijke Nederlandse televisiedrama. De winnaar ontvangt een oorkonde en een bedrag van € 15.000.

In aanmerking kwam al het oorspronkelijke Nederlandse drama dat tussen 2013 en 2016 op televisie of online in première ging. Juryvoorzitter Max van den Berg: “In Nederland worden prachtige oorspronkelijke scenario’s geschreven. Dat verdient aandacht, erkenning en bekroning.”


Jury
De jury, die naast Van den Berg bestond uit Threes Anna, Noraly Beyer, Malou Gorter en Walter van der Kooi, heeft zich de afgelopen zomer gebogen over een enorme hoeveelheid series, televisiefilms en korte films. Niet alleen de hoeveelheid viel op; ook de kwaliteit overtrof de verwachtingen.

Uit meer dan 200 titels koos de jury in september uiteindelijk de genomineerde schrijvers. Dat waren Robert Alberdingk Thijm voor het derde seizoen van A’dam – E.V.A., Jaap van Heusden en Rogier de Blok voor De Nieuwe Wereld en Franky Ribbens voor het eerste seizoen van Hollands Hoop.

Rapport
Het is Ribbens’ werk dat uiteindelijk bekroond is met deze prijs.
Uit het juryrapport:
“Ribbens levert met Hollands Hoop een spannend, slim en stuwend scenario af dat even kundig is als origineel. Opvallend sterk zijn de dialogen. De humor verzoent het geweld. Een oer-Hollandse thriller met internationale allure met een hoofdrol voor het landschap.”

Voor het volledige juryrapport en meer informatie over de prijs, kijk op www.keesholierhoekscenarioprijs.nl 

Over Lira
Stichting Lira is de auteursrechtorganisatie en belangenbehartiger voor alle schrijvers en vertalers. Lira zet zich in om de positie van auteurs in Nederland structureel te verbeteren. Voor meer informatie over Lira, kijk op www.lira.nl

Winnaar Franky Ribbens

Foto: Anna van Kooij
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nominaties Kees Holierhoek Scenarioprijs 2017 bekend

26 september 2017 -

De Kees Holierhoek Scenarioprijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan de scenarioschrijver van het beste oorspronkelijke Nederlandse televisiedrama.

Vandaag maakt de jury de nominaties bekend:

Robert Alberdingk Thijm voor “A’dam – E.V.A”, seizoen 3 (2016),
Jaap van Heusden en Rogier de Blok voor “De Nieuwe Wereld” (2013) en
Franky Ribbens voor “Hollands Hoop” (2014).

De Kees Holierhoek Scenarioprijs, voorheen bekend onder de naam Lira Scenarioprijs, wordt op 3 november voor de 12e keer uitgereikt. De winnaar(s) ontvangt(/en) een oorkonde en een bedrag van € 15.000.

De jury bestaat uit Threes Anna (schrijver en regisseur), Noraly Beyer (voormalig presentatrice van het NOS Journaal en Radio Nederland Wereldomroep), Malou Gorter (actrice), Walter van der Kooi (historicus en recensent voor De Groene Amsterdammer) en voorzitter Max van den Berg (oud-commissaris van de Koning).

In aanmerking kwam al het oorspronkelijke Nederlandse drama dat tussen 2013 en 2016 op televisie of online in première ging. Juryvoorzitter Max van den Berg: “In Nederland worden prachtige oorspronkelijke scenario’s geschreven. Dat verdient aandacht, erkenning en bekroning.”

Uit de nominatierapporten van de jury:

“Alberdingk Thijm schetst ook met het derde seizoen van “A’dam – E.V.A”. een kleurrijke dwarsdoorsnede van onze bevolking waar de personages vooral mensen van vlees en bloed zijn die amuseren en ontroeren. Maatschappelijk relevant drama met empathie als grondtoon.”

“Van Heusden en De Blok slagen er met “De Nieuwe Wereld” in om een actueel en relevant thema in nuances en met kunstzinnigheid ver boven het pamflet uit te laten stijgen. Geboeid en verrast volgen we de twee hoofdpersonages die niet meer verschillend van elkaar hadden kunnen zijn, maar hun tragiek verbindt hen.”

“Ribbens levert met “Hollands Hoop” een spannend, slim en stuwend scenario af dat even kundig is als origineel. Opvallend sterk zijn de dialogen. De humor verzoent het geweld. Een oer-Hollandse thriller met internationale allure met een hoofdrol voor het landschap.”

Voor volledige nominatierapporten en meer informatie over de prijs kijk op www.keesholierhoekscenarioprijs.nl.

Over Lira

Stichting Lira is de auteursrechtorganisatie en belangenbehartiger voor alle schrijvers en vertalers. Lira zet zich in om de positie van auteurs in Nederland structureel te verbeteren. Voor meer informatie over Lira, kijk op www.lira.nl.
Stand van zaken gerechtelijke procedure kabelexploitanten

21 september 2017 - bijna 5 jaar geleden staakten ZIGGO en Delta betaling

Graag informeren wij u over de stand van zaken in de gerechtelijke procedure die Lira heeft aangespannen tegen kabelexploitanten ZIGGO en Delta, nadat deze eind 2012 waren gestopt met het afdragen van kabelvergoedingen ten behoeve van de bij Lira aangesloten auteurs.

Zoals u ongetwijfeld weet zijn de kabelexploitanten sinds 1 januari 2015 weer vergoedingen gaan betalen aan Lira, op basis van nieuwe wetgeving die beoogt auteurs een sterkere positie te geven. De lopende procedure gaat dus voor een belangrijk deel over de misgelopen kabelvergoedingen in de periode oktober 2012 tot januari 2015.

Nadat de rechtbank Amsterdam bij vonnis van augustus 2014 Lira (grotendeels) in het gelijk had gesteld hebben de kabelexploitanten en Rodap hoger beroep ingesteld. Op 18 oktober 2016 heeft het Gerechtshof Amsterdam een tussenarrest gewezen, waarover wij u eerder bericht hebben.

Producenten via RODAP ook partij
De – voorlopige – conclusie van het Gerechtshof was dat, hoewel Lira de kabelrechten niet rechtsgeldig van haar aangeslotenen heeft verworven, de vergoedingen voor die makers voor kabeldoorgifte alsnog betaald zullen moeten worden. Volgens het Gerechtshof zou die claim zich echter niet (rechtstreeks) tot de kabelaars richten, maar tot de producenten, die via RODAP ook partij zijn bij deze zaak.

Met die boodschap van het Gerechtshof op zak, zijn vertegenwoordigers van Lira in overleg getreden met de vertegenwoordigers van Rodap c.s. om uit te zoeken of het mogelijk was om een minnelijke oplossing te vinden, waarbij de makers alsnog met terugwerkende kracht hun misgelopen vergoedingen zouden ontvangen.

Ondanks inspanningen van alle betrokkenen, is het uiteindelijk niet gelukt om overeenstemming te bereiken over de uitgangspunten van zo’n minnelijke regeling. Dit betekent dat er nu op 16 oktober a.s. een nieuwe zitting bij het Gerechtshof zal volgen. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen in dit proces.

Alle exploitanten een kennisgeving

Aangezien het inmiddels alweer bijna 5 jaar geleden is dat de kabelexploitanten stopten met betalen aan Lira, zal Lira aan alle exploitanten een kennisgeving moeten sturen, om te voorkomen dat de vorderingen van haar aangeslotenen verjaren. Nu de rechter in het tussenarrest de producenten heeft aangewezen als (mogelijke) betalingsplichtigen, ziet Lira zich genoodzaakt om dergelijke brieven ook voor de zekerheid aan alle bij haar bekende producenten te sturen. Dat neemt overigens niet weg dat Lira nog altijd in de eerste plaats van mening is dat de vergoedingen door de kabelexploitanten betaald moeten worden.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, of u krijgt vragen van uw producent, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via lira@cedar.nl.

E-books: auteurs zien weinig terug voor uitleningen en abonnementsmodellen

15 september 2017 - Lira en de Auteursbond met uitgevers in gesprek

De meeste auteurs van wie het werk ook als e-book verschijnt, delen tot op heden niet mee in de opbrengsten verkregen via uitlenen door de bibliotheek en opname in betaalde abonnementsdiensten. Dit blijkt uit een recent onderzoek in opdracht van Stichting Lira en de Auteursbond.

In mei dit jaar lieten Stichting Lira en de Auteursbond onderzoek uitvoeren door Kantar Public naar de inkomsten van auteurs uit de digitale exploitatie van hun werk. Daarbij is specifiek gekeken naar e-lending: het uitlenen van e-books door openbare bibliotheken (via Bibliotheek.nl) en naar e-books in commerciële abonnementsdiensten zoals Kobo Plus en Bookchoice (voorheen Elly’s Choice).

Geen vergoeding
Ruim 800 schrijvers en vertalers, van wie werk ook als e-book verschijnt, deden mee aan dit onderzoek, waarvan de resultaten vandaag bekend zijn gemaakt. Hieruit blijkt dat auteurs in 2016 in de meeste gevallen nog niet hebben gedeeld in de opbrengsten van de exploitatie van hun werk via de genoemde kanalen. In veel gevallen hebben zij daar geen afspraken over gemaakt met hun uitgevers en was er geen enkele vergoeding. 

De belangrijkste conclusies uit het rapport

 • E-lending: ruim twee derde van de auteurs (68%) kreeg geen vergoeding, terwijl hun werk wel door bibliotheken werd aangeboden
 • Meer dan de helft van de auteurs (54%) ontving geen vergoeding uit de exploitatie via een commerciële abonnementsdienst
 • Slechts 23% van de schrijvers en 16% van de vertalers van e-books heeft afspraken gemaakt over e-lending
 • Van de auteurs die afspraken hebben gemaakt, ontving een op de vijf (22%) desondanks geen vergoeding
 • Wel krijgen auteurs die afspraken hebben gemaakt 4 maal vaker een vergoeding dan auteurs zonder afspraken   
 • Terugkerende klacht: het royaltystatement wordt niet altijd inzichtelijk gevonden
Achtergrond
De populariteit van e-books is de afgelopen jaren in hoog tempo toegenomen. Het aandeel e-books in de totale boekenmarkt bedraagt 6,7% (zie CB e-book-barometer). E-books kunnen net als papieren boeken door openbare bibliotheken worden uitgeleend. En hoewel voor de uitlening van papieren boeken een vergoeding voor de auteurs is gegarandeerd, is dat voor e-books nog niet het geval. Tevens worden e-books in commerciële abonnementsvormen aangeboden. Via ‘all-you-can-read’-modellen bijvoorbeeld krijgen abonnees tegen betaling onbeperkt toegang tot een collectie e-books.

Wel digitaal gelezen, geen vergoeding
Hoewel steeds meer e-books via deze nieuwe kanalen gelezen worden, stijgen de inkomsten van auteurs vaak niet mee, blijkens de onderzoeksresultaten. Sterker nog, in totaal heeft meer dan de helft van de auteurs geen vergoeding gekregen, terwijl zijn of haar titels wel digitaal werden geëxploiteerd in 2016. Daar komt bij dat voor veel auteurs het jaarlijkse royaltystatement niet transparant is. Circa de helft van de auteurs die wel vergoedingen ontvingen, weet niet waarop die vergoedingen precies gebaseerd zijn of hoe die zijn berekend.

Uitgesproken reacties
Veel auteurs zijn verbaasd dat hun werk buiten hun medeweten digitaal geëxploiteerd wordt en verontwaardigd over de hoogte van de vergoedingen daarvoor, als er al afspraken zijn.  Uit de reacties van een aantal respondenten blijkt dat zij het belangrijk vinden om dit onderwerp aan de kaak te stellen bij uitgevers.

Het onderzoek sluit aan bij de bestaande zorgen over de negatieve inkomensontwikkeling bij auteurs. Dat deze trend zich de afgelopen jaren steeds scherper aftekent, blijkt uit verschillende rapporten. Zo signaleert het in april verschenen advies "Passie gewaardeerd" van de SER en de Raad voor Cultuur de noodzaak tot het vergroten van het verdienvermogen van makers. Op het belang van versterking van het auteursrecht wordt in dit adviesrapport nadrukkelijk gewezen.

Stichting Lira en de Auteursbond zijn naar aanleiding van de onderzoeksresultaten in gesprek met uitgevers, om op korte termijn tot betere afspraken te komen over deze vergoedingen en de transparantie van royaltystatements.


Nieuw: thuiskopievergoedingen voor artikelen in digitale kranten en tijdschriften

14 september 2017 - Freelance journalisten krijgen nieuwe mogelijkheid voor extra inkomsten

Aanspraak maken op thuiskopievergoedingen voor artikelen in digitale kranten en tijdschriften is sinds dit jaar ook mogelijk voor freelance journalisten. Stichting Lira keert deze vergoedingen uit.

Freelance journalisten hebben met ingang van dit jaar een nieuwe mogelijkheid voor extra inkomsten. Voor leenrechtvergoedingen voor artikelen, verschenen in Nederlandse tijdschriften, kwamen zij al in aanmerking. Ook keert Lira al jaren reprorechtvergoedingen aan freelancers uit voor artikelen in kranten en publiekstijdschriften. Dit is nu uitgebreid met zogenaamde thuiskopievergoedingen.

Laptops, smartphones en e-readers

Deze vergoedingen worden betaald uit de heffingen die fabrikanten en importeurs van harddiscrecorders, laptops, smartphones en - sinds 2015 - ook e-readers afdragen.

Steeds vaker worden (digitale) kranten- en tijdschriftartikelen op deze apparaten gekopieerd. Daarom komen nu ook freelance journalisten voor de thuiskopievergoeding in aanmerking. Dat geldt niet alleen voor artikelen verschenen in kranten en publieksbladen, maar óók voor publicaties in educatieve, wetenschappelijke en vak-uitgaven. Lira roept freelancers op hun claim in te dienen voor hun publicaties uit de periode 2014 tot en met 2016.

Opgave vergoedingen

Om in aanmerking te komen voor deze vergoedingen, moeten journalisten opgave doen bij Stichting Lira. Dat kan via een account op de website van Lira. Opgave doen kan voor artikelen verschenen in 2016, maar ook nog voor artikelen verschenen in 2014 en 2015.

Let op: doe opgave vóór 30 september 2017

Opgaven die vóór 30 september 2017 via de web-portal van Lira binnenkomen, kunnen nog dit jaar worden verwerkt en uitgekeerd.  

Voor meer informatie: zie de website van Lira of vul een contactformulier in (relaties).

De Kees Holierhoek Scenarioprijs van € 15.000,- wordt in november 2017 uitgereikt

30 mei 2017 - jury Kees Holierhoek Scenarioprijs bekend

IN 2013 WERD deze prijs, toen nog de Lira Scenarioprijs genaamd, voor het laatst uitgereikt. Onder de nieuwe naam Kees Holierhoek Scenarioprijs wordt de scenarioschrijver van het beste oorspronkelijke Nederlandse televisiedrama bekroond. De jury bestaat uit Noraly Beyer, Threes Anna, Malou Gorter, Walter van der Kooi en Max van den Berg (voorzitter).

Op 3 november 2017 wordt de vakprijs voor de 12e keer uitgereikt aan de scenarioschrijver(s) van het beste oorspronkelijke Nederlandse drama dat tussen 2013 en 2016 op televisie of online in première ging. Juryvoorzitter Max van den Berg: “In Nederland worden prachtige oorspronkelijke scenario’s geschreven. Dat verdient aandacht, erkenning en bekroning.”

De prijs
In 1993 riep Stichting Literaire Rechten Auteurs (Lira) de prijs in het leven als waardering voor de scenarist(en) van Nederlands televisiedrama. De prijs, ter waarde van € 15.000,-, is de grootste scenarioprijs in het Nederlandse taalgebied.

In 2016 nam Kees Holierhoek, oprichter en 30 jaar voorzitter van Lira, afscheid. Als eerbetoon voor zijn niet aflatende inzet voor schrijvers van alle bloedgroepen, vernoemt de stichting de prijs voortaan naar hem.

Eerdere winnaars zijn o.m. Alma Popeyus & Hein Schütz (De Enclave), Frank Ketelaar (De Uitverkorene), Maike Meijer & Margôt Ros (Toren C), Mieke de Jong & Tamara Bos (Annie M.G.) en Ger Beukenkamp & Hans Hylkema (Den Uyl en de affaire Lockheed)

De jury
De jury voor de Kees Holierhoek Scenarioprijs 2017 bestaat uit voorzitter Max van den Berg (oud-commissaris van de Koning), Noraly Beyer (voormalig presentatrice van het NOS Journaal en Radio Nederland Wereldomroep), Threes Anna (schrijver en regisseur), Malou Gorter (actrice) en Walter van der Kooi (historicus en recensent voor De Groene Amsterdammer).

Medio september maakt de jury drie nominaties bekend waaruit zij in november de winnaar kiest.

www.keesholierhoekscenarioprijs.nl

Goed nieuws voor gebruikers van de DBNL: veel meer teksten beschikbaar

9 mei 2017 - Baanbrekende overeenkomst tussen KB en auteursrechtorganisatie Lira

Vandaag ondertekenden Lily Knibbeler, algemeen directeur KB, en Kees Schaepman, vicevoorzitter van de Nederlandse auteursrechtorganisatie Stichting Lira, een overeenkomst waarmee de auteursrechten van schrijvers van in Nederland uitgegeven tijdschriften en boeken die niet meer commercieel verkrijgbaar zijn voor de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL) collectief geregeld worden. Lees verder
GroenLinks-senator Frits Lintmeijer nieuwe voorzitter PAM

6 maart 2017 -

Portal Audiovisuele Makers (PAM) het samenwerkingsverband van scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs, heeft Frits Lintmeijer tot voorzitter benoemd. 

PAM is in 2009 ontstaan als een samenwerkingsverband van  de beroepsorganisaties Netwerk Scenarioschrijvers, Dutch Directors Guild (regisseurs) en ACT (acteurs), en hun rechtenorganisaties LIRA, VEVAM en NORMA.

PAM streeft ernaar dat omroepen, producenten en exploitanten alle vrijheid krijgen om audiovisuele werken zoals films en dramaseries te gebruiken, ongeacht het platform (zoals kabeltelevisie, internet en mobiele telefonie). Tegelijkertijd dienen de acteurs en makers verzekerd te zijn van een redelijke vergoeding voor het gebruik van hun werk.

In 2015 hebben de rechtenorganisaties binnen PAM daar belangrijke stappen in gezet, maar er is nog voldoende werk aan de winkel. Voor veel on-demand gebruik wordt namelijk nog niet betaald, maar via een recent geïmplementeerd contractueel model wordt getracht daar verandering in te brengen.

De door PAM vertegenwoordigde scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs juichen de aanstelling van Lintmeijer toe en hopen dat hij met zijn ruime bestuurlijke ervaring kan bijdragen aan het verder versterken van de positie van filmmakers.

Frits Lintmeijer zit sinds 2015 voor GroenLinks in de Eerste Kamer en had hiervoor verschillende strategische- en (interim) managementfuncties bij onder meer de NPO, Berenschot, zijn eigen adviesbureau en de NS. Van 2010 tot 2014 was hij wethouder voor onder meer cultuur in Utrecht.

In de Eerste Kamer houdt Lintmeijer zich onder meer bezig met sociale zaken en binnenlandse zaken.

Zelf zegt hij over zijn benoeming:

“Makers vormen het hart van de creatieve sector. En tegelijkertijd zijn ze te vaak het sluitstuk van de begroting. Een fatsoenlijke beloning van filmmakers is niet alleen een vorm van rechtvaardigheid maar ook van belang voor de continuïteit van de sector. Daar zet ik me graag voor in. ”

Inzending geopend voor de Kees Holierhoek Scenarioprijs

13 februari 2017 -

De Kees Holierhoek Scenarioprijs, voorheen de Lira Scenarioprijs, zal op 3 november 2017 voor de 12e keer worden uitgereikt aan een scenarioschrijver voor het beste oorspronkelijke Nederlandse drama dat tussen 2013 en 2016 op televisie of online in première is gegaan. De winnaar ontvangt € 15.000,-.

De prijs is in 1993 in het leven geroepen door de Stichting Literaire Rechten Auteurs (Lira) en is de grootste scenarioprijs in het Nederlandse taalgebied.

Met de vernoeming van de scenarioprijs naar scenarist Kees Holierhoek, oprichter en drie decennia lang de voorzitter van Lira, eert de stichting hem bij zijn afscheid voor zijn niet aflatende inzet voor schrijvers van alle bloedgroepen.

De Scenarioprijs wordt toegekend door een onafhankelijke jury die bestaat uit vier leden en een voorzitter. De jury zal eerst drie nominaties bekendmaken, waaruit in het najaar de winnaar wordt gekozen.

De prijs is een waardering voor de scenarist(en) van het beste Nederlandse televisiedrama. Eerdere winnaars waren Wim T. Schippers, Arthur Japin, Ger Beukenkamp, Tamara Bos, Maria Goos, Mieke de Jong, Alma Popeyus & Hein Schütz, Frank Ketelaar, Maike Meijer & Margôt Ros en Hans Hylkema.

De omroepen zullen in de komende weken door het bureau van Lira benaderd worden om hun producties in te dienen.

Implementatie VCB Model voor Video-on-demand per 1-1-2017

23 december 2016 -

Contractueel model voor collectieve vergoeding hoofdmakers voor Video on Demand in werking per 1 januari 2017. Lees verder
Krantenbank Zeeland weer online na bereiken akkoord ZB, Lira en Pictoright

1 december 2016 - Krantenbank Zeeland weer online na bereiken akkoord ZB, Lira en Pictoright

GOED NIEUWS VOOR de gebruikers van Krantenbank Zeeland en Tijdschriftenbank Zeeland en voor de freelance tekst- en beeldmakers wier materiaal hierin voorkomt. Vanaf vandaag zijn de Kranten- en Tijdschriftenbank weer volledig online beschikbaar, voor wat de periode na 1940 betreft. Er is namelijk overeenstemming bereikt tussen ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland en auteursrechtenorganisaties Stichting Lira en Stichting Pictoright.

De periode voor 1940 was sinds april 2015 al beschikbaar. Gebruikers die van de gehele dienst gebruik wilden maken konden dat tot vandaag alleen binnen de muren van de Openbare Bibliotheken in Nederland en enkele archiefinstellingen, waar de integrale inhoud van Kranten- en Tijdschriftenbank Zeeland toegankelijk was. Gebruikers die de genoemde sites nu openen moeten zich voor gebruik akkoord verklaren met de disclaimertekst waarin de gebruiksvoorwaarden zijn vermeld. Kranten- en Tijdschriftenbank Zeeland behoren tot de grootste databanken van periodieken van Nederland, met een aanbod van 2,3 miljoen pagina’s en een vijftigtal kranten van de Axelsche Courant tot de Zuider Kerkbode, waarvan de Provinciale Zeeuwse Courant de omvangrijkste is.

Perry Moree, directeur ZB: “Het heeft even geduurd, maar dit soort onderhandelingen moeten natuurlijk zorgvuldig plaatsvinden. Ik ben blij dat door de constructieve opstelling van Lira en Pictoright dit resultaat bereikt is. We hebben een contract voor drie jaar, met optie op verlenging. Mochten er ontwikkelingen op het gebied van auteursrecht zijn, zoals invoering van Extended Collective Licensing (ECL) in Nederland, dan kunnen we daarmee rekening houden bij verlenging.”

Lira en Pictoright zijn ook verheugd over de collectieve regeling met ZB. Hiermee heeft ZB de mogelijkheid de werken van freelance tekst- en beeldmakers online te plaatsen. Genoemde rechthebbenden kunnen via Lira en Pictoright een vergoeding ontvangen voor het gebruik van artikelen en afbeeldingen die zijn opgenomen in de Zeeuwse Kranten- en Tijdschriftenbank.

Krantenbank Zeeland (2007) en Tijdschriftenbank Zeeland (2014) werden in 2015 deels offline gezet in verband met een auteursrechtenclaim. Tegelijk zijn de artikelen van enkele auteurs binnen Krantenbank Zeeland op zwart gezet. Nu er een akkoord is bereikt zullen eerder offline gezette artikelen grotendeels weer online zichtbaar worden. Dit zal mogelijk nog wel enige tijd in beslag nemen.

ZB heeft ervoor gekozen om een collectieve regeling te treffen zoals die door meerdere erfgoedinstellingen met Lira en Pictoright is aangegaan. Met deze collectieve regeling wordt aan de ene kant tegemoet gekomen aan de wensen van de erfgoedinstelling en worden tegelijkertijd de rechten en belangen van de tekst- en beeldmakers gerespecteerd. 

Uitlenen van e-books valt onder leenrecht

10 november 2016 - Uitlenen van e-books valt onder leenrecht

IN NEDERLAND MOGEN bibliotheken boeken uitlenen indien ze voor elke uitlening een vergoeding aan de makers betalen. Lees verder

Oproep deelname onderzoek

2 november 2016 - Monitor Freelancers en Media 2016

ZEVEN (BEROEPS)ORGANISATIES - Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVF), FreeLancers Associatie (FLA), Dutch Photographers (DuPho), Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO), Lira en Pictoright – roepen hun leden en aangeslotenen op om deel te nemen aan het onderzoek ‘Monitor Freelancers en Media 2016’. Lees verder
Rechter: wegvallen vergoedingen filmmakers in strijd met EU recht

18 oktober 2016 - Rechter: wegvallen vergoedingen filmmakers in strijd met EU recht

HET AMSTERDAMSE GERECHTSHOF heeft vandaag in een tussenarrest geoordeeld dat filmmakers zoals scenarioschrijvers en regisseurs de dupe zijn geworden van het wegvallen van de zogenaamde ‘kabelvergoedingen’ in 2012 en dat dit in strijd is met de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en internationale verdragsregels. Lees verder
Kees Holierhoek treedt af als voorzitter van Stichting Lira

5 oktober 2016 - Kees Holierhoek treedt af als voorzitter van Stichting Lira

HET BESTUUR VAN de Stichting Lira bericht u hierbij dat zijn voorzitter Kees Holierhoek, die dertig jaar lang - vanaf de oprichting in 1986 - die functie heeft uitgeoefend, besloten heeft zich wegens het bereiken van de leeftijd van 75 jaar terug te trekken per 1 januari 2017. Lees verder
Kabelvergoedingen in 2016

20 september 2016 -

LIRA HEEFT EIND vorig jaar een verdeling van kabelvergoedingen uitgevoerd over de eerste helft van 2015. De eerstkomende repartitie zal betrekking hebben op televisie-uitzendingen in de tweede helft van 2015. Lees verder
Hoger beroep procedure kabelvergoedingen

29 april 2016 - Verslag pleidooi in hoger beroep procedure kabelvergoedingen

OP MAANDAG 25 april 2016 vond bij het Amsterdamse Gerechtshof het pleidooi plaats in de procedure tussen Lira en de kabelbedrijven ZIGGO en Zeelandnet over de betaling van kabelgelden voor de door Lira vertegenwoordigde schrijvers.

Voorgeschiedenis
Nadat de kabelbedrijven in oktober 2012 hun betalingen ten behoeve van de Lira auteurs gestaakt hadden, was Lira genoodzaakt de kabelbedrijven voor de rechter te dagen om de kabelgelden alsnog te kunnen incasseren. RODAP, het samenwerkingsverband van Nederlandse producenten, omroepen en televisie-distributeurs heeft zich in deze procedure aan de kant van de kabelbedrijven gevoegd.

De Amsterdamse rechtbank oordeelde bij vonnis van 27 augustus 2014 dat de kabelbedrijven inbreuk maakten op de door Lira beheerde auteursrechten van schrijvers, door zonder toestemming van Lira televisieprogramma’s en films aan hun abonnees aan te bieden. De kabelbedrijven moesten alsnog een regeling treffen met Lira voor hun activiteiten, en werden ook veroordeeld tot (nader te bepalen) vergoeding van de schade over de periode dat niets geregeld was.

Als gevolg van dit vonnis is per 1 december 2014 een tijdelijke regeling tot stand gekomen tussen Lira en de betreffende kabelbedrijven en werd vanaf dat moment weer (een voorschot op) kabelvergoeding betaald ten behoeve van de schrijvers. Met ingang van 1 januari 2015 betalen de distributeurs vergoedingen voor filmmakers op grond van een Convenant tussen Lira, VEVAM en Norma enerzijds en RODAP anderzijds.

Wat staat er in het hoger beroep op het spel?
ZIGGO c.s. en RODAP konden zich niet vinden in het oordeel van de Amsterdamse rechtbank dat LIRA bevoegd is om namens de bij haar aangesloten auteurs kabelrechten uit te oefenen, en hebben hiertegen hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam. De achterstallige kabelvergoedingen over de periode oktober 2012 - december 2014 weigeren zij intussen te betalen. De makers van wie in deze periode werken zijn uitgezonden, wachten dus nog altijd op hun vergoedingen en zijn daarbij mede afhankelijk van de beoordeling van het Gerechtshof op het punt van de rechtenuitoefening door Lira.

Daarnaast is van belang dat de nieuwe regeling met RODAP beperkt is tot vergoedingen voor scenarioschrijvers, en niet voorziet in vergoedingen voor andere makers, die van oudsher ook door Lira vertegenwoordigd worden (zoals bijvoorbeeld schrijvers van verfilmde boeken, cabaretiers, vertalers en radiomakers). Sinds de kabelbedrijven in 2012 stopten met betalen, heeft Lira voor deze groepen auteurs dus geen vergoedingen meer kunnen incasseren en verdelen.

Tussentijdse uitspraak
Tijdens de zitting stelden de rechters een aantal gerichte vragen aan partijen. RODAP kreeg onder meer de vraag voorgelegd of het wegvallen van de kabelvergoedingen in 2012 in enige vorm gecompenseerd was in de rechtenvergoedingen die schrijvers via producenten ontvangen. Het antwoord van de advocaat van RODAP luidde ontkennend, volgens hem waren deze vergoedingen altijd al onderdeel van het bedrag dat een scenarioschrijver van de producent ontvangt voor het schrijven van het scenario.

De advocaten van Lira hebben tijdens de zitting nog eens benadrukt dat het er Lira (uiteraard) niet om te doen is om kabeldoorgifte te blokkeren. Haar enige doel is te verzekeren dat de kabelvergoedingen voor de schrijvers worden veiliggesteld. Zij hebben daar recht op, hebben zich juist om die reden aangesloten bij Lira en rekenen dan ook op die vergoedingen. Lira heeft hierover altijd in redelijkheid afspraken met de kabelexploitanten willen maken, en is daartoe nog altijd bereid.

Ook het Hof gaf aan dat het goed zou zijn als partijen onderling tot overeenstemming zouden komen. Daartoe stelde de Voorzitter voor om de zaak op te splitsen, en nu eerst een tussentijdse uitspraak te doen over de principiële vraag of Lira bevoegd is om kabelrechten namens scenarioschrijvers uit te oefenen (welke vraag dus eerder al door de rechtbank bevestigend werd beantwoord). Aan de hand van die beoordeling zouden partijen dan kunnen proberen om alsnog in goed overleg binnen enkele maanden tot een oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal het Hof zich alsnog buigen over de overige geschilpunten en zal er verder geprocedeerd moeten worden.

Zowel Lira als ZIGGO en RODAP gaven aan deze invalshoek van het Hof te waarderen en lieten weten bereid te zijn tot het voorgestelde overleg na het aangekondigde tussen-arrest van het Hof, waarvoor het Hof de streefdatum van 7 juni 2016 aanhoudt.

Update: het tussenarrest is aangehouden tot 11 oktober 2016

Uitspraak rechter over vergoedingen film- en televisiemakers

18 februari 2016 - Uitspraak rechter over vergoedingen film- en televisiemakers

ZIGGO, KPN EN andere distributeurs gaan overeengekomen vergoedingen aan filmmakers betalen. Hoewel de vorderingen niet zijn toegewezen, geeft de toelichting van de rechter zicht op spoedige betaling van de vergoedingen aan filmmakers. Lees verder
Uitkomst Enquête ‘Monitor Freelancers en Media 2015’

23 december 2015 - Hoog opgeleid, laag betaald

IN OPDRACHT VAN de beroepsorganisaties NVJ, Dupho, FLA, BNO en de collectieve beheersorganisaties (cbo’s) Lira en Pictoright is dit jaar het onderzoek ‘Monitor Freelancers en Media 2015’ gehouden. Lees verder
De rechtspositie van de audiovisuele maker binnen de NPO

27 oktober 2015 - Onderzoek uitgevoerd door IViR

Zelfstandige audiovisuele makers vormen een kwetsbare groep met gemiddeld relatief lage inkomsten en een zwakke onderhandelingspositie. Zo is te lezen in een onderzoek van het Instituut voor Informatierecht van de UvA van juli 2015. Lees verder
Lira herziet aansluitingscontract

12 augustus 2015 - Lira herziet aansluitingscontract

BOEKEN EN ARTIKELEN worden tegenwoordig op steeds meer nieuwe digitale manieren (her)gebruikt. In 2009 heeft Lira haar aansluitingscontract voor het laatst vernieuwd, met het oog op de voortschrijdende technische ontwikkelingen en alle nieuwe digitale vormen van publicatie. Lees verder
Uitgevers misbruiken machtspositie

3 augustus 2015 - Uitgevers misbruiken machtspositie

FREELANCE MAKERS WORDEN ernstig onder druk gezet naar aanleiding van nieuwe algemene voorwaarden die door uitgevers, zoals De Persgroep, worden gehanteerd. Uitgevers hebben inmiddels aangegeven dat ze geen opdrachten meer zullen verstrekken wanneer de nieuwe voorwaarden niet worden geaccepteerd of wanneer makers bepaalde rechten bij hun auteursrechtenorganisatie hebben ondergebracht. Uitgevers misbruiken hiermee hun machtspositie tegenover individuele makers. Lees verder

Lira stuurt brief naar de Persgroep

8 juni 2015 - Lira stuurt brief naar de Persgroep

DE PERSGROEP HEEFT haar algemene voorwaarden voor freelance journalisten per 1 juni 2015 eenzijdig gewijzigd. Naar aanleiding daarvan heeft Stichting Lira een brief naar de Persgroep gestuurd, waarin zij erop wijst dat vele bij Lira aangesloten schrijvers, waaronder freelance journalisten, hun rechten met betrekking tot diverse digitale exploitatievormen van tekstuele werken aan Lira hebben toevertrouwd, juist met als doel om een passende financiële vergoeding voor (her)gebruik van hun werk veilig te stellen. Lees verder

Lira en Pictoright bereiken akkoord met Gemeente Leiden

13 mei 2015 - Lira en Pictoright bereiken akkoord met Gemeente Leiden

LIRA EN PICTORIGHT hebben na overleg met de gemeentelijke archiefinstelling Erfgoed Leiden en Omstreken een akkoord bereikt. Hiermee zullen freelance tekst- en beeldmakers auteursrechtelijke vergoedingen ontvangen voor het online tonen van honderdduizenden krantenpagina’s uit diverse Leidse dagbladen. Lees verder 
Overeenstemming over vergoeding voor filmmakers

10 februari 2015 - nieuw vergoedingssysteem voor film- en televisie exploitaties

DE RECHTENORGANISATIES VOOR filmmakers en acteurs (verenigd in PAM) zijn samen met de producenten, omroepen en distributeurs (verenigd in RODAP) tot een nieuw vergoedingssysteem voor de film- en televisie exploitaties gekomen. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een convenant en gelden voor alle producenten, omroepen en nagenoeg alle distributeurs en exploitanten op de Nederlandse markt. Lees verder
Kabelaars gaan weer betalen aan scenarioschrijvers

18 december 2014 - Kabelaars gaan weer betalen aan scenarioschrijvers

Kabelexploitanten UPC, Ziggo en Delta zijn in oktober 2012 gestopt met het betalen van kabelvergoedingen aan scenarioschrijvers. Lees verder
Lira en Pictoright winnen rechtszaak tegen Gemeente Leiden

18 december 2014 - Lira en Pictoright winnen rechtszaak tegen Gemeente Leiden

OP 17 DECEMBER heeft de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de procedure die Lira en Pictoright tegen het archief van Erfgoed Leiden (voorheen Regionaal Archief Leiden) hebben aangespannen. Lees verder
Lira bereikt akkoord met knipseldiensten

17 december 2014 - Lira bereikt akkoord met knipseldiensten

LIRA IS NA goed overleg met Media Info Groep en Profactys gekomen tot een akkoord over een auteursrechtelijke vergoeding voor de freelance journalisten wier werken door Media Info Groep worden ‘geknipt’. Lees verder
RODAP breekt onderhandelingen met filmmakers af

3 december 2014 - RODAP breekt onderhandelingen met filmmakers af

DE AFGELOPEN MAANDEN hebben de organisaties van scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs (Lira, Vevam en Norma) op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie onderhandeld met producenten, omroepen en kabelmaatschappijen (verenigd in RODAP) over vergoedingen voor het gebruik van hun filmwerken. De basis voor deze onderhandelingen was het nieuwe Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht, dat binnenkort in de Tweede Kamer zal worden behandeld. Dit wetsvoorstel is bedoeld ter versterking van de contractuele positie van makers en uitvoerende kunstenaars. RODAP heeft het finale voorstel van de onafhankelijke voorzitter van de hand gewezen. Daarmee zijn de onderhandelingen afgebroken. Lees verder
Rechter veroordeelt UPC ZIGGO en Delta om schrijvers te betalen

27 augustus 2014 - LIRA wint rechtszaak

DE AMSTERDAMSE RECHTBANK heeft vandaag geoordeeld dat een aantal grote kabelbedrijven al bijna 2 jaar lang inbreuk maakt op de auteursrechten van schrijvers, door zonder hun toestemming televisieprogramma’s en films aan hun abonnees aan te bieden. Lees verder
KB en auteursrechtenorganisaties slaan handen ineen

23 april 2014 - Boeken 1872-1940 komen vrij beschikbaar via Delpher

VANAF VANDAAG HEEFT iedereen online inzage in boeken uit de periode 1872-1940 via het platform Delpher. Hiervoor tekende de KB gisteren een overeenkomst met de auteursrechtenorganisaties Stichting Lira (schrijvers en vertalers) en Pictoright (visuele makers). De overeenkomst maakt digitaal hergebruik van deze boeken mogelijk. Lees verder

Update rechtszaak Google Books

4 december 2013 - Update rechtszaak Google Books

OP 14 NOVEMBER jl. heeft de Amerikaanse rechter uitspraak gedaan in de acht jaar durende rechtszaak van de Amerikaanse beroepsvereniging van schrijvers, The Authors Guild, tegen Google. Lees verder
Erfgoedorganisaties en organisaties van rechthebbenden vragen aandacht wetgever voor ECL

16 september 2013 - Erfgoedorganisaties en organisaties van rechthebbenden vragen aandacht wetgever voor ECL

ORGANISATIES VAN ERFGOEDINSTELLINGEN en collectieve organisaties van rechthebbenden -waaronder Lira- zijn de afgelopen maanden met elkaar om tafel gaan zitten om oplossingen te zoeken voor een aantal knelpunten op het gebied van auteursrecht. Lees meer
LIRA dagvaardt UPC, Ziggo en Delta

22 februari 2013 - LIRA dagvaardt UPC, Ziggo en Delta voor vergoeding schrijvers

DE AFGELOPEN TWEE jaar heeft LIRA samen met organisaties van regisseurs, beeldmakers, componisten, tekstdichters, muziekuitgevers, uitvoerende musici en kunstenaars (het rechthebbendencollectief) onderhandeld met omroepen, kabelexploitanten en andere aanbieders van televisiepakketten verenigd in RoDAP. Doel van de onderhandelingen was om te komen tot een regeling voor de vergoeding van auteurs voor het gebruik van hun werken op de Nederlandse radio en televisie, via uitzending gemist en door video-on-demand diensten. Lees meer
Lira en Pictoright bereiken akkoord met de KB over online tijdschriftenarchief

15 februari 2013 - Goede balans tussen publieke en private belangen

VORIG JAAR KONDIGDE de Koninklijke Bibliotheek (KB) aan om tijdschriften uit de periode 1850-1940 te gaan digitaliseren en online te gaan tonen. Mede door de ouderdom van het materiaal overwoog de KB om daarbij te werken met een zogenoemde opt-out regeling. Lees meer
Kabelvergoedingen na oktober 2012

29 januari 2013 - Kabelcontract na een kwart eeuw opgezegd

AL RUIM EEN kwart eeuw – sinds de oprichting van Lira in 1986 – ontvangen de (scenario)schrijvers die bij Lira zijn aangesloten een kabelvergoeding. Lees meer
PAMflet

14 januari 2013 - Filmmakers bieden de politiek hun PAMflet aan: voorstel voor betere wet

VANDAAG HEBBEN SCENARIOSCHRIJVERS, regisseurs en acteurs, verenigd in Portal Audiovisuele Makers (PAM), een pamflet gestuurd aan de Tweede Kamer. Lees meer
Kabelvergoedingen voor (scenario)schrijvers

9 januari 2013 - Kabelvergoedingen voor (scenario)schrijvers

Kabelvergoedingen voor (scenario)schrijvers
Per 1 oktober 2012  is het kabelcontract opgezegd door de distributeurs. Lees meer 

Kabeluitkering voor herhalingen

18 oktober 2012 - Kabeluitkering voor herhalingen

LIRA HEEFT IN de afgelopen weken een aantal reacties ontvangen van scenarioschrijvers naar aanleiding van het besluit dat eerder dit jaar werd genomen om de kabelvergoedingen voor televisieprogramma’s op de zenders van de Publieke Omroep te beperken tot de oorspronkelijke uitzending en maximaal 1 herhaling per kalenderjaar. Lees meer
Lira's reactie op de speerpuntenbrief auteursrecht 20©20

19 mei 2011 - Lira's reactie op de speerpuntenbrief van staatssecretaris Teeven

IN ZIJN SPEERPUNTENBRIEF auteursrecht 20©20 maakte staatssecretaris Teeven medio april 2011 de uitgangspunten van het toekomstige auteursrechtbeleid van het huidige kabinet kenbaar. Lees verder
KB en auteursrechtorganisaties sluiten overeenkomst

30 november 2010 - Eerste collectieve regeling voor online toegang tot werken van freelancers in kranten

AUTEURSRECHTORGANISATIES STICHTING LIRA en Pictoright en de Koninklijke Bibliotheek (KB), nationale bibliotheek van Nederland, tekenden vandaag een overeenkomst over het online toegang bieden tot artikelen en beeldmateriaal in de webdienst Historische Kranten. Lees verder