Film- en tv-scenario’s

De mogelijkheden tot ondersteuning van film- en tv-scenario’s blijven beperkt tot schrijfopdrachten voor scenario’s over literaire en daarmee verwante onderwerpen.