Adviescommissie

De middelen van het Lirafonds zijn begrensd. Niet alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Om de noodzakelijke selectie te maken, heeft het Lirafonds voor het culturele deel een adviescommissie ingesteld. De commissie bestaat uit drie externe deskundigen en twee leden van het bestuur.

De commissie vergadert vijf keer per kalenderjaar en brengt advies uit aan het bestuur van het Lirafonds. Uitgebrachte adviezen worden door het bestuur gewoonlijk ongewijzigd bekrachtigd.

Momenteel bestaat de adviescommissie uit:

-          Tsead Bruinja, voorzitter
-          Joost Oomen
-          Sophie Kassies
-          Manon Smits 
-          Jibbe Willems

Tsead Bruinja en Manon Smits maken deel uit van het Lirafondsbestuur.