Inloggen

De aanvraag procedure
Controleer of uw subsidieaanvraag aan de algemene en specifieke voorwaarden voldoet. Bij twijfel kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Lirafonds, Bart Schomaker, telefoon (023) 870 0203 of stuur een e-mail
Met enig nadruk wijzen wij erop aanvragen volledig en vooral niet in een te vroeg stadium in te dienen. Dit om te voorkomen dat de adviescommissie uw aanvraag om reden van onvolledigheid niet in behandeling kan nemen. Daarentegen komen projecten die goeddeels voltooid (geschreven) blijken ten tijde van de aanvraag evenmin in aanmerking voor behandeling door de commissie.

De eerdere maatregelen die voortkwamen uit de teruggelopen incasso bij Lira zijn door het Lirafonds vanaf 2018 ingetrokken. Voor literaire aanvragen betekent dat dat de 2/3e regel voor grotere festivals is komen te vervallen. Bij toneelaanvragen kan weer meer dan één keer in een kalenderjaar voor een auteur ondersteuning aangevraagd worden.  

De vergaderdata van de adviescommissie van het Lirafonds in 2019:

- 7 februari 2019 (deadline voor indienen 25 januari 2019)
- 18 april 2019 (deadline voor indienen 5 april 2019)
- 27 juni 2019 (deadline voor indienen 14 juni 2019)
- 3 oktober 2019 (deadline voor indienen 19 september 2019)
- 28 november 2019 (deadline voor indienen 15 november 2019)