Lira keert reprorechtvergoedingen uit aan auteurs van vak-, wetenschappelijke en educatieve boeken en tijdschriften

9 juli 2020 - Auteurs van wetenschappelijke boeken en tijdschriften, vakbladen, vakboeken en educatieve geschriften hebben recht op reprorechtvergoedingen.

 

Stichting Reprorecht

Stichting Reprorecht int vergoedingen voor (digitaal) kopiëren van boeken, kranten en tijdschriften bij de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. Lira ontvangt het deel van deze vergoedingen dat is bestemd voor tekstauteurs. Voor (bijdragen aan) kranten, publiekstijdschriften en algemene boeken keert Lira al sinds jaar en dag de reprorechtvergoedingen uit. Voorheen werden de reprorechtvergoedingen voor tekstauteurs van vak-, wetenschappelijke- en educatieve werken via uitgevers verdeeld aan auteurs. Dat gaat vanaf dit jaar veranderen. 

Stelselwijziging

Vanaf 2020 zal Lira de beschikbare reprorechtvergoedingen uitkeren aan alle tekstauteurs van alle werken. Dus ook voor vakboeken en -tijdschriften, wetenschappelijke boeken en tijdschriften en educatieve geschriften. Schrijvers van werken in deze categorieën zijn medio 2020 hierover geïnformeerd door Stichting Reprorecht en hun uitgever(s). Meer informatie over de veranderingen in het stelsel voor de verdeling en uitkering van de reprorechtvergoedingen is te vinden op de website van Stichting Reprorecht.

Hoe werkt het?

Ontving je in voorgaande jaren reprorechtvergoedingen van je uitgever? Meld je dan snel aan bij Lira. Ook als je nog niet bekend bent met reprorechtvergoedingen, of als je deze nog nooit hebt ontvangen, kom je mogelijk in aanmerking. Op de portal van Lira kun je je aanmelden: https://portal.lira.nl/reprorecht.

Lira verdeelt de vergoedingen op basis van je jaarlijkse inkomsten uit schrijfwerkzaamheden. Nadat je je hebt aangemeld, ontvang je later dit jaar een uitnodiging om opgave te doen. Via de portal kun je snel en gemakkelijk opgave doen voor de categorieën waar jouw werken onder vallen. Controleer regelmatig op de portal of je gegevens nog kloppen.

Vragen?

De veelgestelde vragen vind je hier op een rijtje. Wij informeren je graag verder over de procedure om je reprorechtvergoeding te ontvangen. Bij vragen kun je een email sturen aan lira@cedar.nl.

 

 

Lira distributes reprographic reproduction remunerations to authors of professional, scientific and educational works 

9 July 2020 – Authors of scientific books and journals, professional journals, books for professional use and educational works are eligible for reprographic reproduction remunerations. 

The Reprographic Reproduction Rights Foundation (Stichting Reprorecht) collects fees for the (digital) copying of books, newspapers and magazines from the government, the education sector and Dutch businesses. Lira collects the portion of these fees that is intended for writers. Lira has been distributing the reprographic reproduction remunerations for (contributions to) newspapers, popular/consumer magazines and general books for many years. The reprographic reproduction remunerations for writers of professional, scientific and educational publications used to be distributed by publishers to authors. Starting this year, that will change. 

System change

From 2020 onwards, Lira will distribute the available reprographic reproduction remuneration to all writers of all publications. These also include reference books and professional journals, scientific books and journals and educational writings. Writers for publications in these categories have been informed about this by Stichting Reprorecht and by their publisher(s) in mid-2020.  

How does it work?

Have you received reprographic reproduction remuneration from your publisher in previous years? Then please register with Lira soon. Even if you are not yet familiar with reprographic reproduction remuneration or if you have never received this, you may still be eligible. You can register on the Lira portal at https://portal.lira.nl/reprorecht.

Lira distributes the remunerations based on your annual income from writing. After registering, you will receive an invite later this year to declare your income. You will be able to submit your declaration quickly and easily for your publication categories. Please do check regularly if your data in the portal are still correct. 

Questions?

We are happy to inform you about the procedure for you to collect reprographic reproduction remuneration. If you have any questions, please refer to our frequently asked questions or send an email to lira@cedar.nl.