Lira Fonds wijst vier beurzen toe voor toegankelijk geschreven boeken over wetenschap

December 2021 - Het Lira Fonds heeft de namen bekendgemaakt van de eerste vier toekenningen van de Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken. Wetenschappers Lisa Becking, Ivo Nieuwenhuis, Bram Vannieuwenhuyze en recent gepromoveerde onderzoeker Anouk Zuurmond krijgen elk € 37.500 om een Nederlandstalig weten- schappelijk boek te schrijven over hun vakgebied. Dit is de eerste keer dat de Beurzenregeling uitgevoerd is.

 

“Het schrijven voor een breed publiek is in de wetenschap een ondergeschoven kindje, zeker qua financiering”, stelt Ivo Nieuwenhuis. “Het is altijd mijn ambitie geweest om wetenschappelijk onderzoek te doen en de resultaten te delen met een zo groot mogelijk publiek. Dankzij deze beurs krijg ik die mogelijkheid nu.”

Filosoof Anouk Zuurmond: “Ik vind het de publieke taak van de academische wereld om de resultaten van onderzoek zo breed mogelijk te delen. Mijn onderwerp is de rol van de school in de samenleving. Dat is bij uitstek een maatschappelijk thema. Dankzij deze beurs gaat het boek nu docenten en managers in de hele onderwijssector bereiken en daar ben ik heel erg blij mee.”

Lira Fonds
Het schrijven van een dergelijk boek over het onderwerp dat hen na aan het hart ligt, is een wens die veel onderzoekers koesteren. In de praktijk ontbreekt het ze vaak aan tijd, rust, waardering en financiële mogelijkheden”, zegt Felix Rottenberg, voorzitter van het Lira Fonds. Voor het schrijven van een dergelijk publieksboek bestond nog geen subsidiemogelijkheid. Met deze regeling faciliteert het Lira Fonds onderzoekers met een substantiële beurs voor het schrijven van een boek waarin een breed publiek in begrijpelijke taal wordt geïnformeerd over hun onderzoek en deelgenoot wordt gemaakt van hun fascinatie voor wetenschap.

Neerlandicus Ivo Nieuwenhuis wil een boek schrijven over ‘humorschandalen’ in Nederland. Hij vindt dat we via humor iets kunnen leren over onze eigen cultuur en maatschappij.

Universitair hoofddocent Tropische Mariene Biodiversiteit Lisa Becking gaat schrijven over onderzoek naar mariene biodiversiteit en natuurbehoud.

Bram Vannieuwenhuyze wil lezers in zijn deels geïllustreerde boek wegwijs maken in de 'fascinerende, maar ook wel complexe wereld van oude kaarten en de historische cartografie'.

Recent gepromoveerde onderzoeker Anouk Zuurmond tenslotte, bereidt een onderwijsfilosofisch boek voor met als kernvraag: 'Moeten scholen flexibele arbeidskrachten afleveren of breed gevormde burgers?'

De vier boeken zullen naar verwachting tussen eind 2022 en eind 2023 verschijnen.

Criteria
Om in aanmerking te komen voor de Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken moeten aanvragers verbonden zijn aan een Nederlandse universiteit of een andere kennisinstelling. Ook moeten ze aantoonbaar over goede stilistische vaardigheden in het Nederlands beschikken. Daarnaast moet een aanvraag vergezeld zijn van een aanbevelingsbrief van de eigen universiteit plus een intentieverklaring van een uitgever. Eén van de vier beurzen is bestemd voor een recent gepromoveerde onderzoeker. In het voorjaar van 2022 gaat de tweede aanvraagronde van start.

Adviescommissie
Het Lira Fonds heeft zich bij de beoordeling van de aanvragen laten adviseren door een multidisciplinaire commissie van vijf wetenschappers uit zeer uiteenlopende wetenschappelijke terreinen. Zij toonden zich enthousiast over het rijke, zeer gevarieerde aanbod.