E-lending Convenant getekend

3 oktober 2018 - Makers kunnen voortaan rekenen op een vergoeding voor het uitlenen van hun e-books
Vandaag heeft Lira samen met het ministerie van OCW, de Koninklijke Bibliotheek (KB), de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), de Groep Algemene Uitgevers (GAU), de Auteursbond en Pictoright een convenant getekend waardoor de makers voortaan kunnen rekenen op een vergoeding voor het uitlenen van hun e-books. 

 De Rijksoverheid zegt hierover in een op haar website geplaatst nieuwsbericht dat Nederlandstalige e-books van Nederlandse uitgevers voortaan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een jaar, beschikbaar zijn voor bibliotheekleden. Ook krijgen auteurs, vertalers en beeldmakers zekerheid over de betaling bij uitlening van hun e-book. Dit was niet altijd het geval. Lees meer