Debat “De waarde van het auteursrecht”

1 oktober 2019 - Platform Makers organiseerde een debat over de waarde van het Auteursrecht op 10 oktober in Nieuwspoort, Den Haag. Debat “De waarde van het auteursrecht”

Het inkomen van makers en werkenden in de cultuur staat hoog op de politieke agenda. Het feit dat in de culturele sector sprake is van zeer scheve arbeidsverhoudingen wordt breed als een probleem ervaren, binnen de Tweede Kamer en binnen het kabinet. Het auteurs- en naburig recht is voor auteurs en artiesten essentieel voor het verkrijgen van inkomen, maar lijkt daarbij soms onderbelicht. Onbekend maakt onbemind: tijd daarom om de dagelijkse werking en het belang van het auteurs- en naburig recht beter kenbaar te maken. Voor een eerlijk inkomen voor makers en voor een goed functionerende cultuursector.

Tijdens de bijeenkomst in oktober 2019 zijn twee korte voorlichtingsfilms en een publicatie over auteurs- en naburig recht gepresenteerd. Daarnaast is een debat georganiseerd met zowel makers, producenten als politici onder leiding van journalist Frénk van der Linden. Onder meer de Kamerleden Peter Kwint (SP), Niels van den Berge (GroenLinks) waren aanwezig.