Voordelen

Voordelen 10 REDENEN OM je aan te sluiten bij Lira:

1. Extra inkomsten uit collectieve exploitatie van rechten en vergoedingsaanspraken die auteurs niet of nauwelijks zelf kunnen verzilveren;

2. Collectieve onderhandelingen namens auteurs met uitgevers, producenten en exploitanten, zodat individuele relaties niet verstoord raken;

3. Informatie en advies via Lira's website, Lira's Bulletin en Lira's medewerkers;

4. Juridische steun van Stichting Rechtshulp Auteurs bij professionele geschillen. Voor leden van de NVJ: directe bijstand door de juridische dienst van de NVJ.

5. Toegang tot het Contractenbureau dat scenaristen en toneelschrijvers helpt bij individuele contractonderhandelingen tegen een bescheiden vergoeding;

6. Toegang tot het P.C. Boutensfonds dat vanaf 2017 een financiële APK subsidieert;

7.Ondersteuning via Lira's zusterorganisaties bij buitenlandse contacten en contracten, zoals bij tv-drama en toneel;

8. Hulp en advies bij grootschalige inbreuken;

9. Stemrecht bij het benoemen van het Lira-bestuur  op de jaarlijkse vergadering van aangeslotenen;

10. Het recht om mee te spreken over het gevoerde en nog te voeren Lira-beleid.

Geen reden, wel een prettige bijkomstigheid: aansluiting bij Lira is gratis.