Auteursfonds Reprorecht

Aanmelden Lira Auteursfonds Reprorecht

AUTEURS VAN VAK- en wetenschappelijke boeken of tijdschriften en/of educatieve geschriften kunnen zich aanmelden voor een uitkering uit het Auteursfonds.

Eén van de belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een uitkering via het Auteursfonds, is dat uw uitgever zich niet heeft aangemeld voor de reguliere uitkering (repartitie) door Stichting Reprorecht, waardoor u als auteur de reprorechtvergoedingen mis dreigt te lopen. In 2017 kunnen auteurs uitsluitend publicaties opgeven die in 2015 in Nederland gepubliceerd zijn of (wanneer zij eerder gepubliceerd zijn) waarover zij in 2015 royalty's hebben ontvangen. Als u nog geen opgave heeft gedaan over de jaren 2013 en/of 2014, kunt u dit alsnog doen.

De lijsten met uitgeverijen die hebben meegedaan met de repartitie van Stichting Reprorecht vindt u hieronder. Als uw uitgeverij hier niet bij staat kunt u zich via de webportal aanmelden voor een uitkering uit het Auteursfonds.

Deelnemende uitgeverijen repartitie Reprorecht 2015: informatie volgt in de loop van 2017

Deelnemende uitgeverijen repartitie Reprorecht 2014

Deelnemende uitgeverijen repartitie Reprorecht 2013

De overige voorwaarden voor uitkering uit het Auteursfonds vindt u hier.

Lira Auteursfonds Reprorecht

OVERHEDEN, BEDRIJVEN, ONDERWIJSINSTELLINGEN en andere organisaties mogen korte gedeelten uit onder meer vak- en wetenschappelijke boeken en tijdschriften en educatieve geschriften kopiëren, zonder vooraf toestemming van de auteursrechthebbenden te hebben verkregen.

Deze regeling is ingesteld door de Minister van Justitie en is bedoeld om te voorkomen dat voor iedere kopie afzonderlijk toestemming aan de rechthebbenden moet worden gevraagd. Voorwaarde is wel, dat voor elke kopie een billijke, bij wet vastgestelde, vergoeding wordt betaald. Stichting Reprorecht int deze wettelijke vergoedingen voor het fotokopiëren van korte gedeelten uit auteursrechtelijk beschermde geschriften en verdeelt deze vervolgens over de rechthebbenden.

Uitgevers ontvangen van Stichting Reprorecht jaarlijks een vergoeding op basis van de omzet die zij hebben behaald over opgegeven publicaties. Volgens de wet zijn uitgevers verplicht om de helft van deze zogeheten reprorechtvergoedingen door te betalen aan de auteurs.

In 1996 heeft Stichting Reprorecht het Auteursfonds ingesteld. Dit Auteursfonds betaalt jaarlijks namens Stichting Reprorecht de reprorechtvergoedingen aan auteurs waarvan de uitgevers zich niet hebben aangemeld voor de reguliere repartitie door de Stichting Reprorecht, waardoor hun auteurs dreigen geen reprorechtgelden te ontvangen. 

Vanaf januari 2010 wordt het fonds door Stichting Lira beheerd. Alleen schrijvers die publiceren in de categorieën vak, wetenschap en onderwijs en die géén reprorechtvergoeding via hun uitgever ontvangen, kunnen bij het fonds een claim indienen.