Nieuws

GroenLinks-senator Frits Lintmeijer nieuwe voorzitter PAM

6 maart 2017 -

Portal Audiovisuele Makers (PAM) het samenwerkingsverband van scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs, heeft Frits Lintmeijer tot voorzitter benoemd. 

PAM is in 2009 ontstaan als een samenwerkingsverband van  de beroepsorganisaties Netwerk Scenarioschrijvers, Dutch Directors Guild (regisseurs) en ACT (acteurs), en hun rechtenorganisaties LIRA, VEVAM en NORMA.

PAM streeft ernaar dat omroepen, producenten en exploitanten alle vrijheid krijgen om audiovisuele werken zoals films en dramaseries te gebruiken, ongeacht het platform (zoals kabeltelevisie, internet en mobiele telefonie). Tegelijkertijd dienen de acteurs en makers verzekerd te zijn van een redelijke vergoeding voor het gebruik van hun werk.

In 2015 hebben de rechtenorganisaties binnen PAM daar belangrijke stappen in gezet, maar er is nog voldoende werk aan de winkel. Voor veel on-demand gebruik wordt namelijk nog niet betaald, maar via een recent geïmplementeerd contractueel model wordt getracht daar verandering in te brengen.

De door PAM vertegenwoordigde scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs juichen de aanstelling van Lintmeijer toe en hopen dat hij met zijn ruime bestuurlijke ervaring kan bijdragen aan het verder versterken van de positie van filmmakers.

Frits Lintmeijer zit sinds 2015 voor GroenLinks in de Eerste Kamer en had hiervoor verschillende strategische- en (interim) managementfuncties bij onder meer de NPO, Berenschot, zijn eigen adviesbureau en de NS. Van 2010 tot 2014 was hij wethouder voor onder meer cultuur in Utrecht.

In de Eerste Kamer houdt Lintmeijer zich onder meer bezig met sociale zaken en binnenlandse zaken.

Zelf zegt hij over zijn benoeming:

“Makers vormen het hart van de creatieve sector. En tegelijkertijd zijn ze te vaak het sluitstuk van de begroting. Een fatsoenlijke beloning van filmmakers is niet alleen een vorm van rechtvaardigheid maar ook van belang voor de continuïteit van de sector. Daar zet ik me graag voor in. ”

Inzending geopend voor de Kees Holierhoek Scenarioprijs

13 februari 2017 -

De Kees Holierhoek Scenarioprijs, voorheen de Lira Scenarioprijs, zal op 3 november 2017 voor de 12e keer worden uitgereikt aan een scenarioschrijver voor het beste oorspronkelijke Nederlandse drama dat tussen 2013 en 2016 op televisie of online in première is gegaan. De winnaar ontvangt € 15.000,-.

De prijs is in 1993 in het leven geroepen door de Stichting Literaire Rechten Auteurs (Lira) en is de grootste scenarioprijs in het Nederlandse taalgebied.

Met de vernoeming van de scenarioprijs naar scenarist Kees Holierhoek, oprichter en drie decennia lang de voorzitter van Lira, eert de stichting hem bij zijn afscheid voor zijn niet aflatende inzet voor schrijvers van alle bloedgroepen.

De Scenarioprijs wordt toegekend door een onafhankelijke jury die bestaat uit vier leden en een voorzitter. De jury zal eerst drie nominaties bekendmaken, waaruit in het najaar de winnaar wordt gekozen.

De prijs is een waardering voor de scenarist(en) van het beste Nederlandse televisiedrama. Eerdere winnaars waren Wim T. Schippers, Arthur Japin, Ger Beukenkamp, Tamara Bos, Maria Goos, Mieke de Jong, Alma Popeyus & Hein Schütz, Frank Ketelaar, Maike Meijer & Margôt Ros en Hans Hylkema.

De omroepen zullen in de komende weken door het bureau van Lira benaderd worden om hun producties in te dienen.

Implementatie VCB Model voor Video-on-demand per 1-1-2017

23 december 2016 -

Contractueel model voor collectieve vergoeding hoofdmakers voor Video on Demand in werking per 1 januari 2017. Lees verder
Krantenbank Zeeland weer online na bereiken akkoord ZB, Lira en Pictoright

1 december 2016 - Krantenbank Zeeland weer online na bereiken akkoord ZB, Lira en Pictoright

GOED NIEUWS VOOR de gebruikers van Krantenbank Zeeland en Tijdschriftenbank Zeeland en voor de freelance tekst- en beeldmakers wier materiaal hierin voorkomt. Vanaf vandaag zijn de Kranten- en Tijdschriftenbank weer volledig online beschikbaar, voor wat de periode na 1940 betreft. Er is namelijk overeenstemming bereikt tussen ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland en auteursrechtenorganisaties Stichting Lira en Stichting Pictoright.

De periode voor 1940 was sinds april 2015 al beschikbaar. Gebruikers die van de gehele dienst gebruik wilden maken konden dat tot vandaag alleen binnen de muren van de Openbare Bibliotheken in Nederland en enkele archiefinstellingen, waar de integrale inhoud van Kranten- en Tijdschriftenbank Zeeland toegankelijk was. Gebruikers die de genoemde sites nu openen moeten zich voor gebruik akkoord verklaren met de disclaimertekst waarin de gebruiksvoorwaarden zijn vermeld. Kranten- en Tijdschriftenbank Zeeland behoren tot de grootste databanken van periodieken van Nederland, met een aanbod van 2,3 miljoen pagina’s en een vijftigtal kranten van de Axelsche Courant tot de Zuider Kerkbode, waarvan de Provinciale Zeeuwse Courant de omvangrijkste is.

Perry Moree, directeur ZB: “Het heeft even geduurd, maar dit soort onderhandelingen moeten natuurlijk zorgvuldig plaatsvinden. Ik ben blij dat door de constructieve opstelling van Lira en Pictoright dit resultaat bereikt is. We hebben een contract voor drie jaar, met optie op verlenging. Mochten er ontwikkelingen op het gebied van auteursrecht zijn, zoals invoering van Extended Collective Licensing (ECL) in Nederland, dan kunnen we daarmee rekening houden bij verlenging.”

Lira en Pictoright zijn ook verheugd over de collectieve regeling met ZB. Hiermee heeft ZB de mogelijkheid de werken van freelance tekst- en beeldmakers online te plaatsen. Genoemde rechthebbenden kunnen via Lira en Pictoright een vergoeding ontvangen voor het gebruik van artikelen en afbeeldingen die zijn opgenomen in de Zeeuwse Kranten- en Tijdschriftenbank.

Krantenbank Zeeland (2007) en Tijdschriftenbank Zeeland (2014) werden in 2015 deels offline gezet in verband met een auteursrechtenclaim. Tegelijk zijn de artikelen van enkele auteurs binnen Krantenbank Zeeland op zwart gezet. Nu er een akkoord is bereikt zullen eerder offline gezette artikelen grotendeels weer online zichtbaar worden. Dit zal mogelijk nog wel enige tijd in beslag nemen.

ZB heeft ervoor gekozen om een collectieve regeling te treffen zoals die door meerdere erfgoedinstellingen met Lira en Pictoright is aangegaan. Met deze collectieve regeling wordt aan de ene kant tegemoet gekomen aan de wensen van de erfgoedinstelling en worden tegelijkertijd de rechten en belangen van de tekst- en beeldmakers gerespecteerd. 

Uitlenen van e-books valt onder leenrecht

10 november 2016 - Uitlenen van e-books valt onder leenrecht

IN NEDERLAND MOGEN bibliotheken boeken uitlenen indien ze voor elke uitlening een vergoeding aan de makers betalen. Lees verder

Oproep deelname onderzoek

2 november 2016 - Monitor Freelancers en Media 2016

ZEVEN (BEROEPS)ORGANISATIES - Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVF), FreeLancers Associatie (FLA), Dutch Photographers (DuPho), Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO), Lira en Pictoright – roepen hun leden en aangeslotenen op om deel te nemen aan het onderzoek ‘Monitor Freelancers en Media 2016’. Lees verder
Rechter: wegvallen vergoedingen filmmakers in strijd met EU recht

18 oktober 2016 - Rechter: wegvallen vergoedingen filmmakers in strijd met EU recht

HET AMSTERDAMSE GERECHTSHOF heeft vandaag in een tussenarrest geoordeeld dat filmmakers zoals scenarioschrijvers en regisseurs de dupe zijn geworden van het wegvallen van de zogenaamde ‘kabelvergoedingen’ in 2012 en dat dit in strijd is met de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en internationale verdragsregels. Lees verder
Kees Holierhoek treedt af als voorzitter van Stichting Lira

5 oktober 2016 - Kees Holierhoek treedt af als voorzitter van Stichting Lira

HET BESTUUR VAN de Stichting Lira bericht u hierbij dat zijn voorzitter Kees Holierhoek, die dertig jaar lang - vanaf de oprichting in 1986 - die functie heeft uitgeoefend, besloten heeft zich wegens het bereiken van de leeftijd van 75 jaar terug te trekken per 1 januari 2017. Lees verder
Kabelvergoedingen in 2016

20 september 2016 -

LIRA HEEFT EIND vorig jaar een verdeling van kabelvergoedingen uitgevoerd over de eerste helft van 2015. De eerstkomende repartitie zal betrekking hebben op televisie-uitzendingen in de tweede helft van 2015. Lees verder
Hoger beroep procedure kabelvergoedingen

29 april 2016 - Verslag pleidooi in hoger beroep procedure kabelvergoedingen

OP MAANDAG 25 april 2016 vond bij het Amsterdamse Gerechtshof het pleidooi plaats in de procedure tussen Lira en de kabelbedrijven ZIGGO en Zeelandnet over de betaling van kabelgelden voor de door Lira vertegenwoordigde schrijvers.

Voorgeschiedenis
Nadat de kabelbedrijven in oktober 2012 hun betalingen ten behoeve van de Lira auteurs gestaakt hadden, was Lira genoodzaakt de kabelbedrijven voor de rechter te dagen om de kabelgelden alsnog te kunnen incasseren. RODAP, het samenwerkingsverband van Nederlandse producenten, omroepen en televisie-distributeurs heeft zich in deze procedure aan de kant van de kabelbedrijven gevoegd.

De Amsterdamse rechtbank oordeelde bij vonnis van 27 augustus 2014 dat de kabelbedrijven inbreuk maakten op de door Lira beheerde auteursrechten van schrijvers, door zonder toestemming van Lira televisieprogramma’s en films aan hun abonnees aan te bieden. De kabelbedrijven moesten alsnog een regeling treffen met Lira voor hun activiteiten, en werden ook veroordeeld tot (nader te bepalen) vergoeding van de schade over de periode dat niets geregeld was.

Als gevolg van dit vonnis is per 1 december 2014 een tijdelijke regeling tot stand gekomen tussen Lira en de betreffende kabelbedrijven en werd vanaf dat moment weer (een voorschot op) kabelvergoeding betaald ten behoeve van de schrijvers. Met ingang van 1 januari 2015 betalen de distributeurs vergoedingen voor filmmakers op grond van een Convenant tussen Lira, VEVAM en Norma enerzijds en RODAP anderzijds.

Wat staat er in het hoger beroep op het spel?
ZIGGO c.s. en RODAP konden zich niet vinden in het oordeel van de Amsterdamse rechtbank dat LIRA bevoegd is om namens de bij haar aangesloten auteurs kabelrechten uit te oefenen, en hebben hiertegen hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam. De achterstallige kabelvergoedingen over de periode oktober 2012 - december 2014 weigeren zij intussen te betalen. De makers van wie in deze periode werken zijn uitgezonden, wachten dus nog altijd op hun vergoedingen en zijn daarbij mede afhankelijk van de beoordeling van het Gerechtshof op het punt van de rechtenuitoefening door Lira.

Daarnaast is van belang dat de nieuwe regeling met RODAP beperkt is tot vergoedingen voor scenarioschrijvers, en niet voorziet in vergoedingen voor andere makers, die van oudsher ook door Lira vertegenwoordigd worden (zoals bijvoorbeeld schrijvers van verfilmde boeken, cabaretiers, vertalers en radiomakers). Sinds de kabelbedrijven in 2012 stopten met betalen, heeft Lira voor deze groepen auteurs dus geen vergoedingen meer kunnen incasseren en verdelen.

Tussentijdse uitspraak
Tijdens de zitting stelden de rechters een aantal gerichte vragen aan partijen. RODAP kreeg onder meer de vraag voorgelegd of het wegvallen van de kabelvergoedingen in 2012 in enige vorm gecompenseerd was in de rechtenvergoedingen die schrijvers via producenten ontvangen. Het antwoord van de advocaat van RODAP luidde ontkennend, volgens hem waren deze vergoedingen altijd al onderdeel van het bedrag dat een scenarioschrijver van de producent ontvangt voor het schrijven van het scenario.

De advocaten van Lira hebben tijdens de zitting nog eens benadrukt dat het er Lira (uiteraard) niet om te doen is om kabeldoorgifte te blokkeren. Haar enige doel is te verzekeren dat de kabelvergoedingen voor de schrijvers worden veiliggesteld. Zij hebben daar recht op, hebben zich juist om die reden aangesloten bij Lira en rekenen dan ook op die vergoedingen. Lira heeft hierover altijd in redelijkheid afspraken met de kabelexploitanten willen maken, en is daartoe nog altijd bereid.

Ook het Hof gaf aan dat het goed zou zijn als partijen onderling tot overeenstemming zouden komen. Daartoe stelde de Voorzitter voor om de zaak op te splitsen, en nu eerst een tussentijdse uitspraak te doen over de principiële vraag of Lira bevoegd is om kabelrechten namens scenarioschrijvers uit te oefenen (welke vraag dus eerder al door de rechtbank bevestigend werd beantwoord). Aan de hand van die beoordeling zouden partijen dan kunnen proberen om alsnog in goed overleg binnen enkele maanden tot een oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal het Hof zich alsnog buigen over de overige geschilpunten en zal er verder geprocedeerd moeten worden.

Zowel Lira als ZIGGO en RODAP gaven aan deze invalshoek van het Hof te waarderen en lieten weten bereid te zijn tot het voorgestelde overleg na het aangekondigde tussen-arrest van het Hof, waarvoor het Hof de streefdatum van 7 juni 2016 aanhoudt.

Update: het tussenarrest is aangehouden tot 11 oktober 2016

Uitspraak rechter over vergoedingen film- en televisiemakers

18 februari 2016 - Uitspraak rechter over vergoedingen film- en televisiemakers

ZIGGO, KPN EN andere distributeurs gaan overeengekomen vergoedingen aan filmmakers betalen. Hoewel de vorderingen niet zijn toegewezen, geeft de toelichting van de rechter zicht op spoedige betaling van de vergoedingen aan filmmakers. Lees verder
Uitkomst Enquête ‘Monitor Freelancers en Media 2015’

23 december 2015 - Hoog opgeleid, laag betaald

IN OPDRACHT VAN de beroepsorganisaties NVJ, Dupho, FLA, BNO en de collectieve beheersorganisaties (cbo’s) Lira en Pictoright is dit jaar het onderzoek ‘Monitor Freelancers en Media 2015’ gehouden. Lees verder
De rechtspositie van de audiovisuele maker binnen de NPO

27 oktober 2015 - Onderzoek uitgevoerd door IViR

Zelfstandige audiovisuele makers vormen een kwetsbare groep met gemiddeld relatief lage inkomsten en een zwakke onderhandelingspositie. Zo is te lezen in een onderzoek van het Instituut voor Informatierecht van de UvA van juli 2015. Lees verder
Lira herziet aansluitingscontract

12 augustus 2015 - Lira herziet aansluitingscontract

BOEKEN EN ARTIKELEN worden tegenwoordig op steeds meer nieuwe digitale manieren (her)gebruikt. In 2009 heeft Lira haar aansluitingscontract voor het laatst vernieuwd, met het oog op de voortschrijdende technische ontwikkelingen en alle nieuwe digitale vormen van publicatie. Lees verder
Uitgevers misbruiken machtspositie

3 augustus 2015 - Uitgevers misbruiken machtspositie

FREELANCE MAKERS WORDEN ernstig onder druk gezet naar aanleiding van nieuwe algemene voorwaarden die door uitgevers, zoals De Persgroep, worden gehanteerd. Uitgevers hebben inmiddels aangegeven dat ze geen opdrachten meer zullen verstrekken wanneer de nieuwe voorwaarden niet worden geaccepteerd of wanneer makers bepaalde rechten bij hun auteursrechtenorganisatie hebben ondergebracht. Uitgevers misbruiken hiermee hun machtspositie tegenover individuele makers. Lees verder

Lira stuurt brief naar de Persgroep

8 juni 2015 - Lira stuurt brief naar de Persgroep

DE PERSGROEP HEEFT haar algemene voorwaarden voor freelance journalisten per 1 juni 2015 eenzijdig gewijzigd. Naar aanleiding daarvan heeft Stichting Lira een brief naar de Persgroep gestuurd, waarin zij erop wijst dat vele bij Lira aangesloten schrijvers, waaronder freelance journalisten, hun rechten met betrekking tot diverse digitale exploitatievormen van tekstuele werken aan Lira hebben toevertrouwd, juist met als doel om een passende financiële vergoeding voor (her)gebruik van hun werk veilig te stellen. Lees verder

Lira en Pictoright bereiken akkoord met Gemeente Leiden

13 mei 2015 - Lira en Pictoright bereiken akkoord met Gemeente Leiden

LIRA EN PICTORIGHT hebben na overleg met de gemeentelijke archiefinstelling Erfgoed Leiden en Omstreken een akkoord bereikt. Hiermee zullen freelance tekst- en beeldmakers auteursrechtelijke vergoedingen ontvangen voor het online tonen van honderdduizenden krantenpagina’s uit diverse Leidse dagbladen. Lees verder 
Overeenstemming over vergoeding voor filmmakers

10 februari 2015 - nieuw vergoedingssysteem voor film- en televisie exploitaties

DE RECHTENORGANISATIES VOOR filmmakers en acteurs (verenigd in PAM) zijn samen met de producenten, omroepen en distributeurs (verenigd in RODAP) tot een nieuw vergoedingssysteem voor de film- en televisie exploitaties gekomen. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een convenant en gelden voor alle producenten, omroepen en nagenoeg alle distributeurs en exploitanten op de Nederlandse markt. Lees verder
Kabelaars gaan weer betalen aan scenarioschrijvers

18 december 2014 - Kabelaars gaan weer betalen aan scenarioschrijvers

Kabelexploitanten UPC, Ziggo en Delta zijn in oktober 2012 gestopt met het betalen van kabelvergoedingen aan scenarioschrijvers. Lees verder
Lira en Pictoright winnen rechtszaak tegen Gemeente Leiden

18 december 2014 - Lira en Pictoright winnen rechtszaak tegen Gemeente Leiden

OP 17 DECEMBER heeft de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de procedure die Lira en Pictoright tegen het archief van Erfgoed Leiden (voorheen Regionaal Archief Leiden) hebben aangespannen. Lees verder
Lira bereikt akkoord met knipseldiensten

17 december 2014 - Lira bereikt akkoord met knipseldiensten

LIRA IS NA goed overleg met Media Info Groep en Profactys gekomen tot een akkoord over een auteursrechtelijke vergoeding voor de freelance journalisten wier werken door Media Info Groep worden ‘geknipt’. Lees verder
RODAP breekt onderhandelingen met filmmakers af

3 december 2014 - RODAP breekt onderhandelingen met filmmakers af

DE AFGELOPEN MAANDEN hebben de organisaties van scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs (Lira, Vevam en Norma) op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie onderhandeld met producenten, omroepen en kabelmaatschappijen (verenigd in RODAP) over vergoedingen voor het gebruik van hun filmwerken. De basis voor deze onderhandelingen was het nieuwe Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht, dat binnenkort in de Tweede Kamer zal worden behandeld. Dit wetsvoorstel is bedoeld ter versterking van de contractuele positie van makers en uitvoerende kunstenaars. RODAP heeft het finale voorstel van de onafhankelijke voorzitter van de hand gewezen. Daarmee zijn de onderhandelingen afgebroken. Lees verder
Rechter veroordeelt UPC ZIGGO en Delta om schrijvers te betalen

27 augustus 2014 - LIRA wint rechtszaak

DE AMSTERDAMSE RECHTBANK heeft vandaag geoordeeld dat een aantal grote kabelbedrijven al bijna 2 jaar lang inbreuk maakt op de auteursrechten van schrijvers, door zonder hun toestemming televisieprogramma’s en films aan hun abonnees aan te bieden. Lees verder
KB en auteursrechtenorganisaties slaan handen ineen

23 april 2014 - Boeken 1872-1940 komen vrij beschikbaar via Delpher

VANAF VANDAAG HEEFT iedereen online inzage in boeken uit de periode 1872-1940 via het platform Delpher. Hiervoor tekende de KB gisteren een overeenkomst met de auteursrechtenorganisaties Stichting Lira (schrijvers en vertalers) en Pictoright (visuele makers). De overeenkomst maakt digitaal hergebruik van deze boeken mogelijk. Lees verder

Update rechtszaak Google Books

4 december 2013 - Update rechtszaak Google Books

OP 14 NOVEMBER jl. heeft de Amerikaanse rechter uitspraak gedaan in de acht jaar durende rechtszaak van de Amerikaanse beroepsvereniging van schrijvers, The Authors Guild, tegen Google. Lees verder
Erfgoedorganisaties en organisaties van rechthebbenden vragen aandacht wetgever voor ECL

16 september 2013 - Erfgoedorganisaties en organisaties van rechthebbenden vragen aandacht wetgever voor ECL

ORGANISATIES VAN ERFGOEDINSTELLINGEN en collectieve organisaties van rechthebbenden -waaronder Lira- zijn de afgelopen maanden met elkaar om tafel gaan zitten om oplossingen te zoeken voor een aantal knelpunten op het gebied van auteursrecht. Lees meer
LIRA dagvaardt UPC, Ziggo en Delta

22 februari 2013 - LIRA dagvaardt UPC, Ziggo en Delta voor vergoeding schrijvers

DE AFGELOPEN TWEE jaar heeft LIRA samen met organisaties van regisseurs, beeldmakers, componisten, tekstdichters, muziekuitgevers, uitvoerende musici en kunstenaars (het rechthebbendencollectief) onderhandeld met omroepen, kabelexploitanten en andere aanbieders van televisiepakketten verenigd in RoDAP. Doel van de onderhandelingen was om te komen tot een regeling voor de vergoeding van auteurs voor het gebruik van hun werken op de Nederlandse radio en televisie, via uitzending gemist en door video-on-demand diensten. Lees meer
Lira en Pictoright bereiken akkoord met de KB over online tijdschriftenarchief

15 februari 2013 - Goede balans tussen publieke en private belangen

VORIG JAAR KONDIGDE de Koninklijke Bibliotheek (KB) aan om tijdschriften uit de periode 1850-1940 te gaan digitaliseren en online te gaan tonen. Mede door de ouderdom van het materiaal overwoog de KB om daarbij te werken met een zogenoemde opt-out regeling. Lees meer
Kabelvergoedingen na oktober 2012

29 januari 2013 - Kabelcontract na een kwart eeuw opgezegd

AL RUIM EEN kwart eeuw – sinds de oprichting van Lira in 1986 – ontvangen de (scenario)schrijvers die bij Lira zijn aangesloten een kabelvergoeding. Lees meer
PAMflet

14 januari 2013 - Filmmakers bieden de politiek hun PAMflet aan: voorstel voor betere wet

VANDAAG HEBBEN SCENARIOSCHRIJVERS, regisseurs en acteurs, verenigd in Portal Audiovisuele Makers (PAM), een pamflet gestuurd aan de Tweede Kamer. Lees meer
Kabelvergoedingen voor (scenario)schrijvers

9 januari 2013 - Kabelvergoedingen voor (scenario)schrijvers

Kabelvergoedingen voor (scenario)schrijvers
Per 1 oktober 2012  is het kabelcontract opgezegd door de distributeurs. Lees meer 

Kabeluitkering voor herhalingen

18 oktober 2012 - Kabeluitkering voor herhalingen

LIRA HEEFT IN de afgelopen weken een aantal reacties ontvangen van scenarioschrijvers naar aanleiding van het besluit dat eerder dit jaar werd genomen om de kabelvergoedingen voor televisieprogramma’s op de zenders van de Publieke Omroep te beperken tot de oorspronkelijke uitzending en maximaal 1 herhaling per kalenderjaar. Lees meer
Lira's reactie op de speerpuntenbrief auteursrecht 20©20

19 mei 2011 - Lira's reactie op de speerpuntenbrief van staatssecretaris Teeven

IN ZIJN SPEERPUNTENBRIEF auteursrecht 20©20 maakte staatssecretaris Teeven medio april 2011 de uitgangspunten van het toekomstige auteursrechtbeleid van het huidige kabinet kenbaar. Lees verder
KB en auteursrechtorganisaties sluiten overeenkomst

30 november 2010 - Eerste collectieve regeling voor online toegang tot werken van freelancers in kranten

AUTEURSRECHTORGANISATIES STICHTING LIRA en Pictoright en de Koninklijke Bibliotheek (KB), nationale bibliotheek van Nederland, tekenden vandaag een overeenkomst over het online toegang bieden tot artikelen en beeldmateriaal in de webdienst Historische Kranten. Lees verder