Literaire voordrachten

Het Lirafonds ondersteunt de honoraria van optredende auteurs bij literaire manifestaties, festivals en evenementen.

Bij de beoordeling van de subsidieaanvraag heeft de motivatie voor de literaire manifestatie en de keuze voor juist de uitgenodigde auteurs de bijzondere aandacht van adviescommissie en bestuur van het Lirafonds.

In de aanvraag dienen de honoraria van de optredende auteurs gespecificeerd te worden onder vermelding van de soort bijdrage (voordracht doen, nieuwe tekst schrijven).
De honoraria van presentatoren, interviewers en jury- en panelleden worden niet ondersteund.

Voor optredens in literaire festivals geldt dat het Lirafonds twee derde van het adviestarief van de honoraria van de auteurs vergoedt. De rest moet de organisatie van het festival zelf financieren. Kleine festivals met een begroting van maximaal € 20.000,- en deelname van ten hoogste vijf auteurs zijn van deze regel uitgezonderd.

Onderwijs en schrijfonderwijs en prijzengeld bij schrijfwedstrijden komen niet in aanmerking voor ondersteuning.

Voor vergoedingen aan auteurs heeft het Lirafonds een richtsnoer vastgesteld.
De tarieven zijn hier in te zien.