Inloggen

De aanvraag procedure
Controleer of uw subsidieaanvraag aan de algemene en specifieke voorwaarden voldoet. Bij twijfel kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Lirafonds, Bart Schomaker, telefoon (023) 870 0203 of stuur een e-mail.

Met enig nadruk wijzen wij erop aanvragen volledig en vooral niet in een te vroeg stadium in te dienen. Dit om te voorkomen dat de adviescommissie uw aanvraag om reden van onvolledigheid niet in behandeling kan nemen. Daarentegen komen projecten die goeddeels voltooid (geschreven) blijken ten tijde van de aanvraag evenmin in aanmerking voor behandeling door de commissie.

Er rest nog één bijeenkomst van de adviescommissie van het Lirafonds in 2017:

- 30 november 2017 (deadline voor indienen 10 november 2017)